Teenused - 507161-2018

17/11/2018    S222    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Invasiivsete võõrliikide humaanse käsitlemise parimate tavade hindamine, tuvastamine, jagamine ja levitamine

2018/S 222-507161

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Invasiivsete võõrliikide humaanse käsitlemise parimate tavade hindamine, tuvastamine, jagamine ja levitamine

Viitenumber: ENV.D.2/SER/2018/0019
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle projekti eesmärk on edendada invasiivsetesse võõrliikidesse kuuluvate loomade humaanse käsitlemise parimate praktikate kasutusele võtmist letaalsete või mitteletaalsete meetmete kaudu, vältides vastuolu invasiivsete võõrliikide regulatsiooni (EL) nr 1143/2014 eesmärkidega. Projekt tegeleb eelkõige loomaliikidega, kes kuuluvad liidule oluliste invasiivsete võõrliikide nimekirja (komisjoni rakendusmäärused (EL) 2016/1141 ja 2017/1263).

See määratleb olemasolevad tõhusad invasiivsetesse võõrliikidesse kuuluvate loomade käsitlemise meetmed, mille abil eemaldada, piirata ja/või tõkestada nende asustust, et muuta nende mõju bioloogilisele mitmekesisusele, seotud ökosüsteemi teenustele ja vajadusel inimeste tervisele ja majandusele võimalikult väikseks. Meetmete hindamise kriteeriumid on kulutõhusus, seisukoht nende humaansuse määra kohta ja teised võimalikud kõrvalmõjud. Projekti eesmärk on ka meetmete levitamine.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: Teenusleping Ühekordne teenusleping 24 kuuks (kogueelarve 500 000 EUR)

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 20
Kulukriteerium - Nimi: olulisus/hinnaaland / Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Eelteates avaldatud nimetus oli „Katseprojekt – invasiivsete võõrliikide humaanse käsitlemise parimate tavade hindamine, tuvastamine, jagamine ja levitamine“ ja eelarve 500 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 140-319297
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:

Invasiivsete võõrliikide humaanse käsitlemise parimate tavade hindamine, tuvastamine, jagamine ja levitamine

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei
V.1)Teave mittetäieliku menetluse kohta
Lepingut ei sõlmitud
Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas 18.7.2018 finantsmääruse nr 2018/1046 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirjade lisa I artikli 11 lõike 1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui lisa I artikli 11 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse kahe aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul alates lepingu sõlmimise otsusest teatamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/11/2018