Teenused - 507169-2018

17/11/2018    S222

Belgia-Brüssel: Mitmekordne raamleping välispoliitika alaste eksperditeadmiste pakkumiseks

2018/S 222-507169

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament, Directorate-General for External Policies, Finance Unit
Postiaadress: Rue Wiertz 60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
E-post: XP-Finance@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4110
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4110
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: välispoliitika

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Mitmekordne raamleping välispoliitika alaste eksperditeadmiste pakkumiseks

Viitenumber: EP/EXPO/B/FWC/2019-01
II.1.2)CPV põhikood
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Mitmekordne raamleping välispoliitika alaste eksperditeadmiste pakkumiseks järgmistes valdkondades:

1. osa: EL laienemine, (ELi) idapoolsed naaberriigid, Põhjamaade poliitika, ELi mittekuuluvad Euroopa riigid, EMP, Venemaa ja Kesk-Aasia

2. osa: (ELi) lõunapoolsed naaberriigid ja laiem Lähis-Ida

3. osa: areng

4. osa: julgeoleku- ja kaitseküsimused

5. osa: kaubandus

6. osa: inimõigused ja demokraatia

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 560 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 6
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

EL laienemine, (ELi) idapoolsed naaberriigid, Põhjamaade poliitika, ELi mittekuuluvad Euroopa riigid, EMP, Venemaa ja Kesk-Aasia

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Hanke kirjeldus:

– laienemispoliitika küsimused üldisemalt, kandidaatriigid;

– teised ELi mittekuuluvad Euroopa riigid;

– Lääne-Balkani riigid ja Türgi;

– Euroopa naabruspoliitika; horisontaalsed aspektid;

– Musta mere sünergia;

– arengud Valgevenes, Ukrainas, Moldovas, Gruusias, Armeenias, Aserbaidžaanis ja ELi suhted nendega;

– arengud Venemaal ja ELi-Vene suhted;

– arengud Kesk-Aasias ja ELi-Kesk-Aasia (sealhulgas Mongoolia) suhted;

– Põhjamõõde, Balti ja Barentsi koostöö ning Arktika poliitika;

– arengud Norras, Islandil, Šveitsis ja Liechtensteinis ning ELi suhted nendega;

– ELi rahastamisvahendite rakendamine selle osaga hõlmatud piirkondades;

– inimõigused ja demokraatia edendamine selle osaga hõlmatud riikides ja piirkondades;

– energeetika, keskkond ja kliimaküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega;

– sotsiaalmajanduslikud ja sooküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega;

– kaubandus- ja majandusküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega;

– julgeoleku- ja kaitseküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 240 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/09/2019
Lõpp: 31/08/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

(ELi) lõunapoolsed naaberriigid ja laiem Lähis-Ida

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Hanke kirjeldus:

– ELi kahepoolsed ja mitmepoolsed suhted Vahemeremaade ja Lähis-Idaga; riigipõhised ja piirkondlikud küsimused;

– Magrib, Mašrik, Iisrael, Palestiina, Araabia poolsaar, Iraak, Iraan, Afganistan;

– Lähis-Ida rahuprotsess;

– Euroopa naabruspoliitika Vahemere lõunakaldal (horisontaalselt ja kahepoolselt);

– ELi rahastamisvahendite rakendamine selle osaga hõlmatud piirkondades;

– kultuuridevaheline dialoog, islam;

– ELi migratsioonipoliitika välised aspektid;

– Araabia Liiga, Islami Koostöö Organisatsioon, Pärsia lahe koostöönõukogu, Vahemere Liit, ja teised piirkondlikud/mitmepoolsed organisatsioonid;

– inimõigused ja demokraatia edendamine selle osaga hõlmatud riikides ja piirkondades;

– energeetika, keskkond ja kliimaküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega;

– sotsiaalmajanduslikud ja sooküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega;

– kaubandus- ja majandusküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega;

– julgeoleku- ja kaitseküsimused seoses selle osaga hõlmatud riikide ja piirkondadega.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/09/2019
Lõpp: 31/08/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

areng

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Hanke kirjeldus:

– valitsemistavad: poliitiline olukord arengumaades; demokratiseerimine ja valimisprotsessid; kodanikuühiskond; inimõigused, piirkondlikud ja kohalikud riigiasutused; piirkondlikud organisatsioonid; ebakindlad riigid; konfliktide ennetamine ja rahuvalve; migratsioon ja pagulased; majanduse juhtimine; avaliku rahanduse juhtimine; eelarve läbipaistvus, sh loodusressursside hea valitsemine; tõhus parlamentaarne vastutus;

– majanduse areng: majandusolukord arengumaades, alamregioonides ja piirkondades; suutlikkuse suurendamine; põllumajanduse areng, sh toiduga kindlustatus; kalavarud; tööstuse areng; taristu, VKEde edendamine; säästev turism; IKT ja uute tehnoloogiate roll ja potentsiaal; rahvusvaheliste korporatsioonide roll;

– keskkond: Pariisi lepingu rakendamine, säästev areng; veevarude majandamine; kliimamuutuse mõju ja kohandumisstrateegiad arengumaades; energeetika ja loodusvarade säästev majandamine; globaalne keskkonnaalane juhtimine;

– sotsiaalne ja inimareng: sotsiaalne olukord arengumaades (sh kasvav ebavõrdsus); haridus, sh tehniline ja kutseõpe; tervishoid, sh rahvastikupoliitika ja reproduktiivtervis; naised ja areng; lapsed/noored ja areng;

– ELi migratsioonipoliitika välised aspektid;

– arenguabi: Agenda 2030 ja säästva arengu eesmärgid, arengu rahastamine (Addis Abeba meetmed), abi viisid ja efektiivsus; rahvusvaheline abiarhitektuur (Cotonou lepingu tulevik); rahvusvahelised finantsasutused ja areng; koostöö ja kaasfinantseerimine vabaühenduste ja kodanikuühiskonnaga; arenguharidus ja teadlikkus; uued arenguosalised (erafondid); lõuna-lõuna koostöö; tõusvad suuriigid (nt BRIC-riigid) ja nende enda koostööskeemid; uued keskmise sissetulekuga riigid ja neile antava ELi klassikalise arenguabi järkjärguline lõpetamine;

– kaubandus: kaubandussuhted arengumaadega, sh majanduspartnerluslepingud (ja Cotonou lepingu tulevik); üldine soodustuste süsteem; kaubandusabi; toorainekaubandus (tooraine ja energia); kalanduskokkulepped;

– humanitaarabi ja katastroofiabi, sh toiduna antav abi, kliimamuutusega seotud ohud, pikaajaline abi (hädaabi, taastus- ja arenguabi ühendamise strateegiad), kriisiks valmisolek ja uued humanitaardoonorid.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 430 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/09/2019
Lõpp: 31/08/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

julgeoleku- ja kaitseküsimused

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Hanke kirjeldus:

– ELi välis- ja julgeolekupoliitika globaalse strateegia, sh alalise stuktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) rakendamine;

– ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP); poliitiline ja operatiivtasand;

– NATO, OSCE;

– ÜRO, piirkondlikud organisatsioonid;

– globaalsed ja piirkondlikud julgeolekuküsimused, sealhulgas kliimamuutused ja julgeolek;

– terrorism, asümmeetrilised ja hübriidohud;

– massihävitusrelvad ja -materjalid: relvastuskontroll, leviku tõkestamine ja relvitustamine, KBRT (sh mitmepoolsed leviku tõkestamise meetmed);

– tavarelvastus (väike- ja kergrelvad, maamiinid, teatavate tavarelvade kasutamist käsitlev konventsioon, mittesurmavad relvad): relvastuskontroll, leviku tõkestamine ja relvitustamine (sh mitmepoolsed relvastuskontrolli meetmed);

– uued tehnoloogiad, kaitse- ja julgeolekualased teadusuuringud;

– riiklikud ja ELiga seotud kaitsepoliitikad;

– julgeolekusektori reform;

– kaitsepoliitika globaalsed, piirkondlikud ja riiklikud suundumused;

– kaitsedoktriinide, -võime ja -jõudude suundumused;

– tsiviil- ja militaarsuhted;

– Euroopa kaitsepoliitika seoses Euroopa Kaitsefondi (EDF) ja seadmete turuga, Euroopa Kaitseagentuur, hanked, kaubandus;

– konfliktide ennetamine, rahu kindlustamine, rahutagamine; inimeste julgeolek, suutlikkuse suurendamine julgeoleku ja arengu toetamiseks (CBSD, sh missioonid ja operatsioonid);

– kosmosepoliitika ja -tehnoloogiad;

– kahese kasutuse küsimused.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 470 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/09/2019
Lõpp: 31/08/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

kaubandus

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Hanke kirjeldus:

– WTO kui maailma kaubandussüsteemi alustala, sh selle parlamentaarne mõõde, WTO õigus, vaidluste lahendamine, arenguküsimused, intellektuaalne omandi küsimused ja WTO reform;

– arengud seoses mitmepoolsuse, piirkondlikkuse ja natsionalismiga maailmamajanduse juhtimises;

– kahe- ja paljupoolsed lepingud;

– intellektuaalomandi kaitse rahvusvahelises kaubandussüsteemis;

– ELi autonoomsed kaubandusmeetmed (sh ELi poolt kolmandatele riikidele antud kontsessioonid);

– üldine soodustuste süsteem (GSP);

– päritolureeglid;

– kaubanduse kaitsemeetmed (dumpinguvastased meetmed, tasakaalustavad tollid, kaitsemeetmed);

– ELi konkurentsivõimestrateegia välisaspektid;

– ELi kaubandusega seotud abi kolmandatele riikidele;

– ELi ühtse turu (tolliliidu) välisaspektid ja selle kaubandusega seotud mõjud;

– turulepääsu strateegia, mittetariifsete tõkete roll ELi kaubanduspoliitikas, kaubanduse edendamine;

– ELi ja kolmandate riikide suhete välismajanduslikud aspektid;

– välisinvesteeringutega seotud küsimused;

– avalikud hanked;

– tooraine ja energiaga seotud küsimused;

– muud kaubandusega seotud küsimused, sh märgistusseadused, keskkonnakaitse, säästev areng, tööõigus.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 750 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/09/2019
Lõpp: 31/08/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

inimõigused ja demokraatia

Osa nr: 6
II.2.2)CPV lisakood(id)
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Hanke kirjeldus:

ÜRO inimõiguste konventsioon ja lepped; uute rahvusvaheliste inimõiguste standardite ja lepingute arendamine;

– inimõigustega seotud eesmärgid säästva arengu eesmärkide seas (eriti SGD 16);

– ÜRO inimõigustega seotud asutused, sh Inimõiguste Nõukogu (sh eriprotseduurid, ÜRO eriraportöörid), ÜRO Peaassamblee kolmas komitee, ÜRO Inimõiguste lepingu organisatsioonid (ja teised ÜRO järelevalveasutused), ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo, ÜRO pagulaste ülemvoliniku büroo, ILO;

– piirkondlikud inimõiguste ja demokraatia konventsioonid ja asutused: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (sealhulgas ODIHR, meediavabaduse raportöör); Euroopa Nõukogu ja Euroopa Nõukogu komisjon „Demokraatia õiguse kaudu”; piirkondlikud mehhanismid Ameerikates, Aafrikas ja Aasias;

– muud spetsialiseeritud osalised inimõiguste ja demokraatia küsimustes globaalsel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, eriti kodanikuühiskonna organisatsioonid, inimõiguste kaitsjad, riiklikud inimõiguste asutused (NHRI), ombudsmanid;

– rahvusvaheline kriminaalõigus, sh Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja teised rahvusvahelised kriminaaltribunalid/erikohtud, universaalne õigusruum;

– inimõigused relvakonfliktides ja konfliktijärgsetes kriisiolukordades; genotsiidi vältimine; kaitsmise kohustus (R2P) ja inimõigused; rahvusvaheline humanitaarõigus, rahvusvaheline pagulasõigus;

– inimõigused poliitilistes üleminekutes; üleminekuperioodi õigusemõistmine;

– äri ja inimõigused; ettevõtte sotsiaalne vastutus;

– inimõigused ja jätkusuutlik areng, sealhulgas keskkond ja kliimamuutused;

– ELi välise inimõiguste ja demokraatia poliitika osalised: välisasjade nõukogu, PJK, EL kõrge esindaja välispoliitika ja julgeolekupoliitika alal/komisjoni asepresident, Euroopa Liidu välisteenistus, Euroopa Komisjon, inimõiguste töörühm (COHOM), Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja, inimõiguste koordinatsioonikeskused delegatsioonides; Euroopa demokraatia sihtkapital;

– ELi inimõiguste ja demokraatia poliitika sihitud vahendid: inimõiguste ja demokraatia strateegiline raamistik ja tegevuskava; inimõigustealane dialoog ja nõustamine; demaršid ja deklaratsioonid; inimõiguste klauslid rahvusvahelistes lepingutes; inimõiguste suunised; riikide inimõiguste ja demokraatia strateegiad; välisrahastamise vahendid; valmisvaatlused ja järeltegevused; demokraatia toetamine, sh parlamentaarse demokraatia edendamine;

– inimõiguste peavoolustamine ELi välispoliitikas: inimõigused ja arengukoostöö (õiguspõhine lähenemine arengule), ELi kaubanduspoliitika, inimõigused ELi terrorismivastase võitluse poliitikas, EJKP missioonidel, ELi sanktsioonipoliitikas, laienemisprotsessis ja naabruspoliitikas;

– inimõigused ELi sisepoliitika välisaspektides: migratsioon, põgenikud ja asüül, ELi piiride haldamine, inimkaubandus;

– kodaniku- ja poliitilised õigused, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused, sh surmanuhtlus, vähemuste õigused, tööõigused, naisteõigused, diskrimineerimiskeeld, lapse õigused, puuetega inimeste ja LGBTI õigused;

– Euroopa Parlamendi pädevused, poliitikad ja struktuurid inimõiguste ja demokraatia edendamiseks ELi välissuhetes.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 470 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/09/2019
Lõpp: 31/08/2024
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 5
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:

Vastavalt seadusandlikule perioodile

IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 19/02/2019
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 7 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 21/02/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Parlament, Brüssel

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Avaliku sektori hankija võib kasutada selle lepingu pikendamiseks finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 134 lõike 1 punktil e) põhinevat läbirääkimistega menetlust.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
06/11/2018