Byggentreprenader - 511919-2020

Submission deadline has been amended by:  529468-2020
28/10/2020    S210

Sverige-LOMMA: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

2020/S 210-511919

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lomma kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1066
Postadress: Hamngatan 3
Ort: LOMMA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 234 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Ib Nilsson
E-post: Ib.Nilsson@lomma.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lomma.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afidwxaice&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afidwxaice&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Totalentreprenaden Bjärehovskolan Nybyggnad av F-6

Referensnummer: 20/89
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Två befintliga byggnader LM och byggnad D ska ersättas av en ny byggnad. Befintliga två byggnader rivs efter att ny byggnad står klar.

Ny byggnad benämnd ”byggnad N” innehåller lokaler för skolklasser F-6 och slöjdsalar för trä och metallslöjd samt textilslöjd. Byggnaden är i 2 plan med teknikrum på vind. Även utvändiga förråd ska uppföras.

Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111200 Förberedande anläggningsarbeten och rivning
45112000 Grävning och schaktning
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lomma

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Två befintliga byggnader LM och byggnad D ska ersättas av en ny byggnad. Befintliga två byggnader rivs efter att ny byggnad står klar.

Ny byggnad benämnd ”byggnad N” innehåller lokaler för skolklasser F-6 och slöjdsalar för trä och metallslöjd samt textilslöjd. Byggnaden är i 2 plan med teknikrum på vind. Även utvändiga förråd ska uppföras.

Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 15/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/01/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/04/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/01/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/10/2020