Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 512168-2019

30/10/2019    S210    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/06 – Palvelusopimus elintarvikkeisiin, alkoholittomiin ja alkoholijuomiin sovellettujen verotuksellisten toimien ja hinnoittelulinjausten kartoittamiseksi

2019/S 210-512168

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea), Health Unit
Postiosoite: Chafea
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU
Postinumero: L-2920
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Georgios Margetidis
Sähköpostiosoite: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Puhelin: +352 4301-37228

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/chafea/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5488
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Chafea/2019/Health/06 – Palvelusopimus elintarvikkeisiin, alkoholittomiin ja alkoholijuomiin sovellettujen verotuksellisten toimien ja hinnoittelulinjausten kartoittamiseksi

Viitenumero: Chafea/2019/Health/06
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on tarjota täydellinen kartoitus olemassa olevien hinnoittelulinjausten ja verotuksellisen toimenpiteiden nykytilanteesta tavoitteena vähentää alkoholin sekä runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävien tuotteiden (mukaan luettuna alkoholittomat juomat) kulutusta EU:n terveysohjelmaan osallistuvissa maissa ja kolmessa muussa maassa (Australia, Chile ja Yhdysvallat). On tarkoitus tunnistaa parhaat käytännöt ja tarkastella niitä 9 tapaustutkimuksessa niiden EU:n jäsenmaiden tukemiseksi, jotka harkitsevat hinnoittelulinjausten ja verotuksellisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Tarkoituksena on avustaa jäsenvaltioita tehokkaan lähestymistavan löytämisessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU
Pääasiallinen suorituspaikka:

katso tarjouseritelmät.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso tarjouseritelmät.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 282/2014, annettu 11.3.2014, unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020)

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/12/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 15 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/12/2019
Paikallinen aika: 09:30
Paikka:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 3 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu. Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää toimitiloihinsa pääsyn.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/10/2019