Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 514669-2019

31/10/2019    S211

Espanja-Alicante: Huoltopalvelujen toimittaminen

2019/S 211-514669

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5330
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Huoltopalvelujen toimittaminen

Viitenumero: AO/001/19
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45259000 Koneiston korjaus ja huolto
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän julkisen hankintamenettelyn tarkoituksena on määritellä palvelut, joita sopimusosapuoli tarjoaa viraston omistamien ja vuokraamien rakennusten kunnossapitotöiden suorittamiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vaaditut palvelut on jaettu seuraaviin ryhmiin:

— ennalta ehkäisevä huolto,

— korjaava huolto,

— toiminnan jatkuvuussuunnitelma,

— kiinteistönhallintajärjestelmän valvonta, tapausten hallinta, ohjelmointi ja integrointi (järjestelmän toteuttaminen),

— logistiset tukitehtävät,

— alustavat tehtävät ja tuotannon aloittaminen,

— energianhallinta,

— mahdollinen laitteiden vuokraus sopimukseen liittyvien tehtävien (ylläpito, tuki) suorittamista varten,

— rakennusten huoltotyöryhmän tukeminen,

— tuki strategisen suunnitelman ja toimintasuunnitelman toteuttamista varten,

— materiaalien hankinta sopimustoimien toteuttamista varten,

— pysyvän päivystystyöryhmän pitäminen saatavilla kiireellisiä tai hätätilanteita koskevia palveluita varten,

— toimisto-ohjelmiston hallinta. Tietokoneistetun kunnossapidon halintajärjestelmä.

Tarjoajille ilmoitetaan, että sopimuksen tekeminen voi johtaa aikaisemman sopimusosapuolen henkilöstön korvaamisvelvoitteeseen sovellettavan Espanjan lainsäädännön nojalla. Jos tarjoaja haluaa saada henkilöstöluettelon, virasto voi lähettää nykyisen sopimusosapuolen yhteystiedot.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tutustumiskäynti järjestetään 25.11.2019 klo 11:00 seuraavassa osoitteessa: EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

Kukin tarjoaja voi lähettää enintään 2 edustajaa.

Edustajien nimet ja henkilöllisyystodistusten numerot on lähetettävä EUIPOlle sähköpostitse osoitteeseen procurement@euipo.europa.eu 21.11.2019 mennessä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

— tuore ammatti- tai kaupparekisterin ote osoituksena sellaiseen kuulumisesta,

— talouden toimijalla tulee olla nimenomainen lupa, jonka perusteella se voi panna tämänkaltaisia sopimuksia täytäntöön sijoittautumismaassaan. Talouden toimijan, jonka kanssa sopimus tehdään, on toimitettava, ennen kuin hankintaviranomainen allekirjoittaa sopimuksen, todistus siitä, että hän on rekisteröitynyt turvaluokiteltujen urakoitsijoiden ja yritysten rekisteriin (katso linkki) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/,

— Jos tarjoaja hyödyntää muiden tahojen valmiuksia, näiltä tahoilta vaaditaan kirjallinen sitoumus, jossa ne vahvistavat antavansa sopimuksen suorittamista varten tarvittavat resurssit tarjoajan käyttöön.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/12/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/01/2020
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kukin tarjoaja voi lähettää enintään 2 edustajaa. Edustajien nimet ja henkilöllisyystodistusten numerot on lähetettävä EUIPOlle sähköpostitse osoitteeseen procurement@euipo.europa.eu 29.12.2019 mennessä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) annetusta osoitteesta. Verkkosivustoa päivitetään säännöllisin väliajoin, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburgo
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Estrasburgo
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/10/2019