Byggentreprenader - 515610-2020

30/10/2020    S212

Danmark-Köpenhamn: Vägbygge

2020/S 212-515610

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 208-506635)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Nationellt registreringsnummer: 64 94 22 12
Postadress: Islands Brygge 37
Ort: København
Nuts-kod: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: frederik Raun Thomsen
E-post: ch22@kk.dk
Telefon: +45 20200670
Internetadress(er):
Allmän adress: www.kk.dk

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tagensvej 1. etape

Referensnummer: 001363
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233120 Vägbygge
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter busfremkommelighedstiltag, skybrudssikring og genopretning på Tagensvej på strækningen fra Bispebjerg Station til Frederiksborgvej. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af arbejdet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/10/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 208-506635

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.4
I stället för:

Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter busfremkommelighedstiltag, skybrudssikring og genopretning på Tagensvej på strækningen fra Bispebjerg Station til Frederiksborgvej. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af arbejdet.

Ska det stå:

Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter busfremkommelighedstiltag, skybrudssikring og genopretning på Tagensvej på strækningen fra Bispebjerg Station til Frederiksborgvej. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af arbejdet. Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på byggeweb, under TN 554035. Adgang til byggeweb opnås på: https://www.rib-software.dk/

VII.2)Övriga upplysningar: