Piegādes - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luksemburga-Luksemburga: EIB - Produktu nodrošināšana IT infrastruktūras un darbību pakalpojumu atbalstam EIB grupā

2017/S 247-516960

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cs-procurement@eib.org
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eib.org
Pircēja profila adrese: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Produktu nodrošināšana IT infrastruktūras un darbību pakalpojumu atbalstam EIB grupā

Atsauces numurs: OP-1456
II.1.2)Galvenās CPV kods
30200000 Datoru iekārtas un piederumi
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Šis uzaicinājums uz konkursu ietver specifisku datoraparatūras un programmatūras produktu ieguves (un šo produktu uzstādīšanas, apkopes, integrācijas un saistīto pakalpojumu) kanāla izveidi IT gala lietotāja un infrastruktūras un tīkla, un vienotās komunikācijas pakalpojumu un attiecīgo Eiropas Investīciju bankas Informācijas tehnoloģiju departamenta organizatorisko daļu atbalstam.

Vairākkārtēji pamatnolīgumi tiks slēgti ar ne vairāk kā 3 pakalpojumu sniedzējiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
30200000 Datoru iekārtas un piederumi
30230000 Datoru iekārtas
30210000 Datu apstrādes iekārtas (aparatūra)
32420000 Tīkla iekārtas
48000000 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
51610000 Datoru un informācijas apstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
72260000 Ar programmatūru saistītie pakalpojumi
50320000 Personālo datoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
72610000 Datoru atbalsta pakalpojumi
72261000 Programmatūras atbalsta pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

EIB telpas Luksemburgā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EIB nolūks ir izveidot un uzturēt apgādes kanālu īpašu datoraparatūras un programmatūras produktu iepirkšanai un atjaunošanai (un to uzstādīšanai, apkopei, integrācijai un saistītajiem pakalpojumiem), kas tiek izmantoti EIB (dažādu trešo personu pārdevēju nodrošināti), ar 3 pakalpojumu sniedzējiem ar vairākkārtēju pamatnolīgumu ar atkārtotu konkursa izsludināšanu.

Apgādes kanāls tiks nodrošināts produktu kataloga formā, iekļaujot:

- IT datoraparatūru,

- programmatūru,

- saistītos pakalpojumus.

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 84
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Pamatnolīgums sākotnēji tiks slēgts uz 4 gadiem ar iespēju to 3 reizes pagarināt par 1 gadu (kopā 7 gadi).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 3
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums: Norādīto produktu nodrošināšana ir nozīmīga EIB un vislabāk var tikt atbalstīta ilgtermiņa partnerības ar pakalpojumu sniedzējiem ietvaros, kur uzticēšanās ir veidota un uzturēta ilgtermiņā, kā arī pakalpojumu sniedzējiem tiek nodrošināts ienākums no ieguldījuma, ņemot vērā apgādes kanāla izveides un uzturēšanas izmaksas.
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 05/03/2018
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/03/2018
Vietējais laiks: 11:00
Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc pieprasījuma tiks nodrošināts rakstisks piedāvājumu atvēršanas protokols.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
VI.3)Papildu informācija:

Dalības noteikumi

Vienādas tiesības piedalīties uzaicinājumā uz konkursu ir visām fiziskajām un juridiskajām personām, uz kurām attiecas ES Līgumu darbības joma (tas ietver visus uzņēmējus, kas reģistrēti ES, un visus ES pilsoņus).

EIB iepirkumu procedūras neregulē PTO multilaterālais nolīgums par valsts iepirkumu (GPA - Government Procurement Agreement).

Trešajās valstīs (valstis, kuras nav ES dalībvalstis) dibinātiem pretendentiem nav tiesību piedalīties šajā uzaicinājumā uz konkursu, ja vien starp trešo valsti un Eiropas Savienību nav spēkā bilaterāli vai speciāli starptautiski līgumi publiskā iepirkuma jomā. Ja tāda līguma nav vai līgums nav piemērojams konkursā paredzētajiem līgumiem, trešo valstu pretendentiem nav tiesību piedalīties. Papildu informāciju lūdzam skatīt arī vietnē http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

Atbilstošie starptautiskie līgumi publiskā iepirkuma jomā ir:

— stabilizācijas un asociācijas līgumi uzņēmējiem, kas dibināti bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Albānijā, Melnkalnē, Serbijā un Bosnijā un Hercegovinā,

— EEZ līgums uzņēmējiem, kas dibināti Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā.

Iepriekš norādītie dalības nosacījumi attiecas uz pretendentiem pa vienam, kā arī uz partneriem pretendentu grupā (konsorcijā). Jāņem vērā, ka dalības nosacījumi nav attiecināmi uz apakšuzņēmējiem, t. i., pretendēt tiesīgu pretendentu konsorcijs varētu izvēlēties apakšuzņēmēju no neatbilstīgas valsts.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/12/2017