Teenused - 516961-2017

23/12/2017    S247

Luksemburg-Luxembourg: EIP - Euroopa Investeerimispanga grupis infotehnoloogia (IT) taristu ja talitlusteenuste toetamiseks asutuseväliste töötajate ja teenuste tagamine

2017/S 247-516961

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank
Postiaadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Sihtnumber: L-2950
Riik: Luksemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eib.org
Hankijaprofiili aadress: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3152
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Investeerimispanga grupis infotehnoloogia (IT) taristu ja talitlusteenuste toetamiseks asutuseväliste töötajate ja teenuste tagamine

Viitenumber: OP-1455
II.1.2)CPV põhikood
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on Euroopa Investeerimispanga (EIP) infotehnoloogia (IT) osakonna vastavate organisatsiooniliste üksuste tegevuse toetamiseks asutusevälise personali liikmete ja spetsiifiliste teenuste tagamine.

Kõnealune pakkumiskutse on jagatud 3 eraldiseisvasse ossa, millest iga osa hõlmab erinevat tehnilist valdkonda ja käsitlusala:

– 1. osa: IT-lõppkasutaja ja identiteedi ja pääsuhaldusteenuste toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas töötajate ja teenuste tagamine;

– 2. osa: IT-taristu talitluse toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis töötajate ja teenuste tagamine;

– 3. osa: IT-võrgu ja koondside talitluse toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis töötajate ja teenuste tagamine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 123 864 620.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 3
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

IT-lõppkasutaja ja identiteedi ja pääsuhaldusteenuste toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas töötajate ja teenuste tagamine

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
72250000 Süsteemi hooldus- ja tugiteenused
72253000 Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused
72253200 Süsteemi tugiteenused
72261000 Tarkvara tugiteenused
72253100 Konsultatsioonipunktiteenused
72212516 Vahetustarkvara arendusteenused
72212650 Personaalarvuti (PC) operatsioonisüsteemi tarkvara arendusteenused
72500000 Arvutiga seotud teenused
72510000 Arvutiga seotud haldamisteenused
72540000 Arvuti ajakohastamisteenused
72600000 Arvuti tugi- ja nõustamisteenused
72610000 Arvuti tugiteenused
72611000 Arvuti tehnilised tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Põhiline teostamise koht:

Peamiselt kohapeal EIP ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas, ning asukohaväliselt nõudmiseni teenustele või lähitöötajatele (near shoring).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1 raamleping allkirjastatakse ühe teenuse osutajaga.

1. osa hõlmab järgmiseid valdkondi:

– tugiteenistuse 1. ja 2. järjekorra tugiteenused;

– lõppkasutaja kliendi tugiteenused;

– lõppkasutaja teenindus: varahaldusteenused;

– lõppkasutaja teenindus: varahaldusteenused börsi jaoks;

– kontorivälised tugiteenused;

– lõppkasutaja tehnostusteenused;

– Microsoft Serveri rakenduste tehnostusteenused;

– identiteedi ja pääsuhaldusteenused.

Teenuseid osutatakse kohapeal viibivate esindajate kaudu, kui ei ole teisiti määratletud.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 62 181 090.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 84
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping allkirjastatakse esialgse kestusega 4 aastat, seda on võimalik kolm korda pikendada, iga kord 1 täiendavaks aastaks (kõik kokku maksimaalselt 7 aastat).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

IT-taristu talitluse toetamiseks töötajate ja teenuste tagamine

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
72100000 Riistvara-alased nõustamisteenused
72110000 Riistvara valiku nõustamisteenused
72120000 Riistvara tõrgete kõrvaldamise nõustamisteenused
72222300 Infotehnoloogia teenused
72228000 Riistvara integreerimise nõustamisteenused
72220000 Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused
72240000 Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused
72246000 Süsteemi nõustamisteenused
72253200 Süsteemi tugiteenused
72254100 Süsteemitestimisteenused
72252000 Arvuti arhiveerimisteenused
72317000 Andmete salvestamisteenused
72910000 Arvuti varundusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Põhiline teostamise koht:

Peamiselt kohapeal EIP ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas, ning asukohaväliselt nõudmiseni teenustele või lähitöötajatele (near shoring).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1 raamleping allkirjastatakse ühe teenuse osutajaga.

2. osa hõlmab IT-taristu teenuste toetamiseks EIP grupi ruumides Luxembourgis töötajate ja teenuste tagamist.

IT-taristu talitlus hõlmab tegevusi järgmistes valdkondades:

– serveri operatsioonisüsteemide tehnostus ja haldusteenused;

– Linux (kaasa arvatud Red Hat), Unix, Windows;

– virtualiseerimise tehnostus ja haldusteenused.

VMware, Hyper-V.

– talletuse ja varunduse tehnostus ja haldusteenused;

– taristu rakenduste tehnostus ja haldusteenused;

LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS.

– seire, plaanimine, automatiseerimine ja tehnostuse orkestreerimine ning haldusteenused;

– taristu talitlusteenused;

– arvutikeskuse tugi ja taristu varahaldusteenused;

– projekteerimine ja arhitektuur taristu tehnoloogiateenistusele.

Teenuseid osutatakse kohapeal viibivate tehnikutega, kui ei ole määratletud teisiti.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 448 650.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 84
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping allkirjastatakse esialgse kestusega 4 aastat, seda on võimalik kolm korda pikendada, iga kord 1 täiendavaks aastaks (kõik kokku maksimaalselt 7 aastat).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

IT-võrgu ja koondside talitluse toetamiseks töötajate ja teenuste tagamine

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
72250000 Süsteemi hooldus- ja tugiteenused
72220000 Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused
72228000 Riistvara integreerimise nõustamisteenused
72253200 Süsteemi tugiteenused
72254100 Süsteemitestimisteenused
72315000 Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused
72315100 Andmevõrgu tugiteenused
72315200 Andmevõrgu haldusteenused
72511000 Andmevõrgu tarkvara haldamisteenused
72700000 Arvutivõrkude teenused
72710000 Kohaliku arvutivõrgu teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Põhiline teostamise koht:

Peamiselt kohapeal EIP ruumides Luxembourgis ja EIP väliskontorites kogu maailmas, ning asukohaväliselt nõudmiseni teenustele või lähitöötajatele (near shoring).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1 raamleping allkirjastatakse ühe teenuse osutajaga.

3. osa hõlmab IT-võrgu talitlusteenuste osutamist järgmistes valdkondades:

– võrgu taristu teenused;

– võrgu ja koondside projekteerimise ja arhitektuuri teenused;

– koondside tehnoloogia teenused.

Teenuseid osutatakse kohapeal viibivate tehnikutega, kui ei ole määratletud teisiti.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 11 234 880.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus päevades: 84
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamleping allkirjastatakse esialgse kestusega 4 aastat, seda on võimalik kolm korda pikendada, iga kord 1 täiendavaks aastaks (kõik kokku maksimaalselt 7 aastat).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat: Kõnealused teenused on EIP-le üliolulised ja neid saab parimal viisil toetada olles pikaajalises partnerluses teenuse osutajaga, kusjuures usaldus luuakse ja säilitatakse pika aja vältel, lisaks on teenuse osutajatele tagatud investeeringu tasuvus: i) üleminekuperioodiga (raamlepingu alguses ja lõpul) ning ii) mobiliseerimisega (personaliga komplekteerimine ja koolitus) seotud kulutus.
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 05/03/2018
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 07/03/2018
Kohalik aeg: 11:00
Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumise esitanud ettevõtjatele antakse nõudmise korral pakkumiste avamise kirjalik protokoll.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
VI.3)Lisateave:

Turulepääsu eeskirjad:

Kõnealuses pakkumismenetluses võivad võrdsetel tingimustel osaleda kõik ELi aluslepingutega hõlmatud füüsilised ja juriidilised isikud (see hõlmab kõiki ELis registreeritud ettevõtjaid ja kõiki ELi kodanikke).

EIP hankemenetlus ei ole hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni mõnepoolse lepinguga riigihangete kohta (GPA).

Kolmanda riigi ja ELi vahel sõlmitud ja riigihanke valdkonda reguleerivate kahepoolsete või rahvusvaheliste erilepingute puudumisel pole kolmandates riikides (väljaspool ELi) asutatud pakkujatel õigust kõnealuses pakkumismenetluses osaleda. Sellise lepingu puudumisel või kui leping ei ole kohaldatav enampakkumisele pandud lepingu liigile, ei ole kolmandate riikide pakkujatel õigust osaleda. Täiendavat teavet leiate aadressil http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Asjakohased rahvusvahelised lepingud riigihanke valdkonnas on:

– stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingud endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, Albaanias, Montenegros, Serbias ning Bosnia ja Hertsegoviinas asutatud ettevõtjatele;

– Euroopa majanduspiirkonna (EMP) leping Islandil, Norras ja Liechtensteinis asutatud ettevõtjatele.

Eelnimetatud turulepääsu eeskirju kohaldatakse nii üksikutele pakkujatele kui pakkujate konsortsiumi kuuluvatele partneritele. Tuleb märkida, et turulepääsu eeskirju ei kohaldata alltöövõtjatele, st, nõuetele vastavate pakkujate konsortsium võib valida välja alltöövõtja nõuetele mittevastavast riigist.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, päevast, mil asjast teada saadi.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/12/2017