Palvelut - 517886-2021

13/10/2021    S199

Kreikka-Thessaloniki: Koulutusta ja oppimista koskeva eurooppalainen tutkimus: kehittäminen ja tiedon kerääminen

2021/S 199-517886

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Postiosoite: Europe 123, Service Post
Postitoimipaikka: Thessaloniki
NUTS-koodi: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Postinumero: 570 01
Maa: Kreikka
Sähköpostiosoite: c4t-services@cedefop.europa.eu
Puhelin: +30 2310490192
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.cedefop.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9464
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9464
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulutusta ja oppimista koskeva eurooppalainen tutkimus: kehittäminen ja tiedon kerääminen

Viitenumero: AO/DSL/JVLOO-KPOUL/ETLS/011/21
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön kohteena on palvelujen hankinta koulutusta ja oppimista koskevan eurooppalaisen tutkimuksen kehittämistä, testaamista, järjestämistä ja toteuttamista varten. Koulutusta ja oppimista koskevan eurooppalaisen tutkimuksen tavoitteena on parantaa Cedefopin ja laajemman tutkimusyhteisön / poliittisen yhteisön ymmärrystä tekijöistä ja taustaolosuhteista, jotka vaikuttavat palkkatyössä olevien aikuisten koulutukseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja muuhun työhön liittyvään oppimiseen kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa ja Islannissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tässä tarjouspyynnössä kuvattujen vaadittujen palvelujen arvioitu budjetti on noin 1 600 000 EUR (ilman alv:ia).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/11/2021
Paikallinen aika: 15:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 14/05/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/11/2021
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Cedefopin toimitilat Thessalonikissa, Kreikassa. Edellä mainitulla ”paikallisella ajalla” tarkoitetaan Kreikan paikallista aikaa (avaustilaisuuden päivänä UTC+02:00).

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Covid-19-epidemiasta johtuen julkinen avaustilaisuus pidetään virtuaalisena. Katso lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta 3.2.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

1. Mikäli kohdassa I.3) kuvattuja sähköisiä viestintävälineitä ei ole saatavilla tai niihin tulee toimintahäiriöitä kohdassa IV.2.2) annettua vastaanottamisen määräaikaa edeltävien viiden kalenteripäivän aikana, hankintaviranomainen varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) annetussa internetosoitteessa ilman tätä ilmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista. Tästä hankinnasta kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan tilaamaan tarjouspyynnöt kohdassa I.3) saadakseen ilmoituksen, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

2. Kohdassa IV.2.2) (”Tarjousten vastaanottamisen määräaika”) mainitulla ”paikallisella ajalla” tarkoitetaan Kreikan paikallista aikaa (UTC+02:00).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/10/2021