Доставки - 518386-2021

Submission deadline has been amended by:  568550-2021
 • 518386-2021: България-София: Касети с тонер
  Дата на публикуване:13/10/2021
  Документ:Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
  Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
  • 568550-2021: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/11/2021
   Документ:Поправка
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
  • 155948-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:25/03/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
   • 339224-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:24/06/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:Министерство на отбраната
   • 358123-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:04/07/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373129-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:11/07/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373132-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:11/07/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373134-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:11/07/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373137-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:11/07/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 423280-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:03/08/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
   • 423293-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:03/08/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
   • 574610-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:19/10/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:Министерство на вътрешните работи
   • 574615-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:19/10/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:Министерство на вътрешните работи
   • 574620-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:19/10/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:Министерство на вътрешните работи
   • 574621-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:19/10/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:Министерство на вътрешните работи
   • 574624-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:19/10/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 238367-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:05/05/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
   • 420313-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:02/08/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 420314-2022: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:02/08/2022
    Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
    Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
  • 265061-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/05/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 268871-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/05/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
  • 297550-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:03/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 297564-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:03/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 297579-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:03/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 304790-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 304791-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 307544-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 311397-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:10/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 311441-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:10/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 311518-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:10/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 318148-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 321015-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:15/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 321091-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:15/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 324796-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 324868-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 324917-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 325040-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 325092-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 325290-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 325304-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 338946-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:24/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 343777-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/06/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 353524-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:01/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 358191-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:04/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 358192-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:04/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 368253-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 368254-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 368341-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 368560-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 368565-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 373087-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:11/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 383754-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:15/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 388951-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 388972-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 391731-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 398023-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:22/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 398024-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:22/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 398031-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:22/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 405946-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:26/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 405947-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:26/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 408901-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 408903-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 412732-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 412735-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 412736-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/07/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 427577-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:05/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 427595-2022: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:05/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 431806-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 431808-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:08/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 434509-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:09/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 441390-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 441391-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 441492-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 441498-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 449950-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 449951-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 452772-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 500896-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 504419-2022: България-Силистра: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
   Дата на публикуване:16/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА
  • 508991-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 509007-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 511735-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 523392-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:26/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 523429-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:26/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 523430-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:26/09/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 540395-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:04/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 547820-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 563524-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 563531-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 563542-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 563544-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 563700-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 571476-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571572-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571576-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571577-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571578-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571580-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571622-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571623-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  • 571626-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 571627-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:18/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 574609-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 579327-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 587408-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:25/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 601968-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:31/10/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 633946-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:15/11/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 634435-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:15/11/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 644621-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/11/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • 668126-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 669262-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 669376-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 670873-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 671665-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 672044-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 672392-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 673227-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  • 676117-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:05/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
  • 679555-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 680326-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 681027-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 681938-2022: България-София: Фотокопирно оборудване
   Дата на публикуване:07/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 685460-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:09/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 688340-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 688728-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 689478-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:12/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 696809-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:16/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  • 697727-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:16/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  • 701772-2022: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:16/12/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  • 51899-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
  • 52558-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • 53302-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • 54053-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • 54444-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • 55394-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
  • 55807-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
  • 56346-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
  • 57296-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
  • 61798-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:31/01/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • 101367-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:17/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 104497-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
  • 104549-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 105113-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 105614-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 105894-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
  • 106882-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 106955-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 107256-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:20/02/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  • 153316-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
  • 153500-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
  • 153896-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
  • 154785-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
  • 168533-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
  • 169805-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
  • 177903-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:24/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
  • 183337-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:28/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
  • 183822-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:28/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
  • 184067-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:28/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
  • 184802-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:28/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
  • 185028-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:28/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
  • 187272-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 188104-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 188565-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/03/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 207536-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/04/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 207868-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/04/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 210011-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/04/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 210331-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/04/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 212405-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/04/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 213316-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:07/04/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  • 261442-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:02/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 266346-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:03/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
   • 315366-2023: България-София: Касети с тонер
    Дата на публикуване:26/05/2023
    Документ:Обявление за изменение на договор
    Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 305874-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:23/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  • 307612-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:24/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 308124-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:24/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 309236-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:24/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 309407-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:24/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 310066-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:26/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 321320-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:30/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 324112-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:31/05/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 335113-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:06/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 336414-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:06/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 337071-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:06/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 337419-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:06/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
  • 341592-2023: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:09/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 342637-2023: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:09/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 345755-2023: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:09/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 370320-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 370718-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 371386-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:21/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 373316-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:22/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 374383-2023: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:22/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 374821-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:22/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 375554-2023: България-София: Печатни материали и свързани с тях продукти
   Дата на публикуване:22/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 377219-2023: България-София: Печатни материали и свързани с тях продукти
   Дата на публикуване:22/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 378340-2023: България-София: Печатни материали и свързани с тях продукти
   Дата на публикуване:22/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 382480-2023: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 384263-2023: България-Бургас: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 384834-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:27/06/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Министерство на вътрешните работи
  • 426995-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:14/07/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
  • 521568-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:29/08/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 562725-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 563565-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 563769-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 564575-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 564734-2023: България-София: Касети с тонер
   Дата на публикуване:19/09/2023
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО