Строителство - 518454-2019

TIЗаглавиеБългария-Русе: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
NDНомер на публикацията на обявлението518454-2019
PDДата на публикуване31/10/2019
OJНомер на броя на ОВ S211
TWГрад/населено място на купувачаРУСЕ
AUОфициално наименование на купувачаКлон — териториално поделение „Пристанище Русе“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (1303161400049)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен29/10/2019
DTКраен срок за подаване28/11/2019
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45200000 - Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG325
IAИнтернет адрес (URL)www.bgports.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС