Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 518555-2018

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Научна подкрепа за прилагането на Директивата за нитратите (Директива 91/676/EИО)
NDНомер на публикацията на обявлението518555-2018
PDДата на публикуване24/11/2018
OJНомер на броя на ОВ S227
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for Environment
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен14/11/2018
DTКраен срок за подаване03/01/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90700000 - Услуги, свързани с околната среда
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС