Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 521701-2021

15/10/2021    S201

Suomi-HUS: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2021/S 201-521701

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: HUS
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Katariina Männistö
Sähköpostiosoite: katariina.mannisto@dominushankinnat.fi
Puhelin: +358 449896785
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö - Keuhkojen mittausvälineet

Viitenumero: HUS 719-2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinoilla toimiville toimittajille (jäljempänä "Tietopyyntö"). Hankintayksikkö ei aloita tarjouskilpailua Tietopyynnön julkaisulla, vaan mahdollinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin.

Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään mahdollisesti järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

Hankintayksikkö eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä HUS) on valmistelemassa keuhkojen mittausvälineiden (tarvikkeiden) kilpailutusta. Tuotteita tilataan vuosittain noin 650 000 eurolla. HUS kokoaa nyt tietoa markkinoilla olevista tuotteista sekä markkinoilla toimivien toimittajien näkemyksiä kilpailutukseen liittyen ja julkaisee tässä tarkoituksessa Tietopyynnön.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

TAUSTA

HUSin vastuulla on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkuntiensa 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä erityistason palveluista koko Suomessa.

Alustavan aikataulun mukaisesti HUS tulee käynnistämään keuhkojen mittausvälineiden (tarvikkeiden) hankintasopimukseen tähtäävän hankintamenettelyn vielä syksyn 2021 aikana. Hankinnan tavoitteena on kokonaistaloudellisesti edullinen, laadukas sekä tarkoituksenmukainen tuotevalikoima HUSin käyttöön. Tämän Tietopyynnön tarkoituksena on markkinakartoitus alalla toimivista toimijoista sekä heidän tuotevalikoimistaan.

TIETOPYYNTÖ/MARKKINAKARTOITUS

HUS selvittää tällä tietopyynnöllä markkinatilannetta ja pyytää toimijoilta vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä tuotteita/tuoteryhmiä myytte ja mikä on niiden jakelutapa?

- HUS pyytää tässä yhteydessä toimittamaan listauksen/tuotekuvaston tarjolla olevista tuotteista / tarvikkeista

2. Mikä on roolinne keuhkojen mittausvälineiden toimittamisessa? Oletteko tuotteen

jälleenmyyjä vai valmistaja? Toimitteko itse tuotteiden jakelijana?

3. Minkälaisia vähimmäisvaatimuksia keuhkojen mittausvälineille tulisi asettaa?

4. Pystyttekö tarjoamaan kiinteitä hintoja tuotteille esim. neljän vuoden sopimuskaudelle?

5. Muut kommentit tarjouskilpailuun liittyen.

HUS pyytää lähettämään vastaukset ja muut mahdolliset kommentit edellä esitettyihin kysymyksiin viimeistään 25.10.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katariina.mannisto@dominushankinnat.fi

HUS järjestää markkinavuoropuhelut Microsoft Teams - sovelluksen välityksellä tietopyyntöön vastanneiden markkinatoimijoiden kanssa. Markkinavuoropuhelussa on tarkoitus käydä läpi alustavia luonnoksia hankinta-asiakirjoista. Luonnokset toimitetaan etukäteen markkinavuoropuheluihin ilmoittautuneille.

Mahdolliset markkinavuoropuhelut tullaan järjestämään tietopyynnön vastausten toimittamisen jälkeen viikolla 43 ja/tai 44 arkisin siten, että markkinavuoropuhelun tarkkaajankohta sovitaan toimittajakohtaisesti ilmoittautumisen jälkeen. Markkinavuoropuhelun kesto on noin 60 min / toimittaja.

Toimittajan tulee ilmoittautua markkinavuoropuheluun sähköpostitse (katariina.mannisto@dominushankinnat.fi) viimeistään 25.10.2021 klo 16.00 mennessä.

Toimittajalle ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinavuoropuheluun osallistumisesta

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30/11/2021

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/10/2021