Строителство - 523399-2020

TIЗаглавиеБългария-Варна: Строителни и монтажни работи
NDНомер на публикацията на обявлението523399-2020
PDДата на публикуване03/11/2020
OJНомер на броя на ОВ S214
TWГрад/населено място на купувачаВАРНА
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Варна (000093442)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен29/10/2020
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45000000 - Строителни и монтажни работи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG331
IAИнтернет адрес (URL)www.varna.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС