Tjänster - 52522-2023

TIRubrikSverige-Angered: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
NDMeddelandets publiceringsnummer52522-2023
PDPubliceringsdatum27/01/2023
OJEUT S20
TWUpphandlarens ortANGERED
AUUpphandlarens officiella namnBostads AB Poseidon (556120-3398)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlareR - Regionalt eller lokalt organ
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat24/01/2023
DTSista inlämningsdag14/02/2023
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45331210 - Installation av ventilation
45331200 - Installation av ventilation och luftkonditionering
50700000 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
71315410 - Inspektion av ventilationssystem
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE232
IAInternetadresshttp://www.poseidon.goteborg.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU