Услуги - 525908-2020

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Изключване от жилищно настаняване: Анализ на дървото на проблема и изготвяне на политически инструментариум
NDНомер на публикацията на обявлението525908-2020
PDДата на публикуване04/11/2020
OJНомер на броя на ОВ S215
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.3 — Disability and Inclusion
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен28/10/2020
DTКраен срок за подаване08/01/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)75110000 - Услуги по общофункционално управление на държавата
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048