Palvelut - 525910-2018

29/11/2018    S230    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2018/S 230-525910

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 640, Espoon kaupunki
Espoo
02070
Suomi
Yhteyshenkilö: Klaus Berghem
Puhelin: +358 401904600
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=200958&tpk=30a25c16-eba6-4fe8-8402-f096d04c6d67
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely

Viitenumero: 4026/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71320000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta toimitilojamme koskevista asiantuntijapalveluista vuosille 2019-2020 (tilaaja varaa jatko-option vuosille 2021-2022). Kyseessä on EU-kynnysrajan ylittävä hankinta, johon sovelletaan hankintalakia. Hankinta-menettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua. Hankittavat asiantuntijapalvelut liittyvät rakennusteknisiin palveluihin esim. uudishankkeisiin, peruskorjattaviin hankkeisiin, vuosikorjauksiin, kosteusvauriokorjauksiin tai vaurioituneiden rakenteiden pikaisiin korjauksiin. Yksittäinen hankinta voidaan hankkia yhdeltä (1) puitesopimuskumppanilta tai minikilpailuna, jossa erillinen työkohtainen tarjouspyyntö laitetaan useammalle puitesopimuskumppanille.

Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 14 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Suunnittelupalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seuraavat suunnittelupalvelut:

1. Suunnittelupalvelu-kategorian kohderyhmät ja osa-alueet (vaativuusluokat):

1.1. Uudisrakennesuunnittelu

1.1.1 tavanomainen

1.1.2 vaativa

1.1.3 vaativa+

1.1.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.2. Korjausrakennesuunnittelu

1.2.1 tavanomainen

1.2.2 vaativa

1.2.3 vaativa+

1.2.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.3. Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu

1.3.1 tavanomainen

1.3.2 vaativa

1.3.3 vaativa +

1.3.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.4. Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus

1.4.1 tavanomainen

1.4.2 vaativa

1.4.3 vaativa +

1.4.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.5. Purkusuunnittelu

1.5.1 tavanomainen

1.5.2 vaativa

1.5.3 vaativa +

1.5.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.6. Rakennusten rakennetekniset lausunnot ja laskelmat

1.6.1 tavanomainen

1.6.2 vaativa

1.6.3 vaativa +

1.6.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.7. Kosteudenhallintasuunnittelu

1.7.1 tavanomainen

1.7.2 vaativa

1.7.3 vaativa +

1.7.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.8. Korkeiden rakennusten suunnittelu

1.8.1 tavanomainen

1.8.2 vaativa

1.8.3 vaativa +

1.8.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.9. Palotekninen suunnittelu

1.9.1 tavanomainen

1.9.2 vaativa

1.9.3 vaativa +

1.9.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.10. Akustinen suunnittelu

1.10.1 tavanomainen

1.10.2 vaativa

1.10.3 vaativa +

1.10.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.11. Lasisuunnittelu

1.11.1 tavanomainen

1.11.2 vaativa

1.11.3 vaativa +

1.11.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.12. Suunnittelun ja rakentamisen aikainen riskienhallinta- ja turvallisuussuunnittelu

1.12.1 tavanomainen

1.12.2 vaativa

1.12.3 vaativa +

1.12.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.13. Tekninen Due diligence -palvelu

1.13.1 tavanomainen

1.13.2 vaativa

1.13.3 vaativa +

1.13.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.14. Kestävän rakentamisen suunnittelu

1.14.1 tavanomainen

1.14.2 vaativa

1.14.3 vaativa +

1.14.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.15. Elinkaarisuunnittelu ja analyysit

1.15.1 tavanomainen

1.15.2 vaativa

1.15.3 vaativa +

1.15.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.16. Suunnittelupalvelu-kategorian muut työt

1.16.1 tavanomainen

1.16.2 vaativa

1.16.3 vaativa +

1.16.4 poikkeuksellisen vaativa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) optiovuodella, jotka voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Tilaaja voi käyttää optio-oikeuttaan yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tutkimuspalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seuraavat tutkimuspalvelut:

2. Tutkimuspalvelu-kategorian kohderyhmät ja osa-alueet (vaativuusluokat):

2.1. Kuntotutkimukset ja PTS:t (kuntoselvitysten ja PTS.n litterointi tehdään Talo-2000 mukaan);

2.2. Rakenteiden kosteusmittaukset ja -selvitykset;

2.3. Homekoirapalvelut;

2.4. Betoni ja haitta-ainelaboratoriopalvelut (erikseen yksikköhintaluettelot laboratoriopalveluista);

2.5. Rakenteiden elinkaarilaskenta julkisivuille;

2.6. Riskirakennetutkimukset;

2.7. Betonirakenteiden tutkimuspalvelut;

2.8. Putkistojen kuntotutkimukset;

2.9. Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset (erikseen yksikköhintaluettelot laboratoriopalveluista);

2.10. Lämpökuvaukset;

2.11. Tiiviys- ja merkkiainemittaukset;

2.12. Laajarunkoisten rakennusten selvitystyöt;

2.13. Rakennusterveyspalvelut;

2.14. Tutkimuspalvelu-kategorian muut työt.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) optiovuodella, jotka voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Tilaaja voi käyttää optio-oikeuttaan yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusfysikaalinen suunnittelu

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seuraavat rakennusfysikaaliset suunnittelupalvelut:

3. Rakennusfysikaalisen suunnittelupalvelu-kategorian kohderyhmät ja osa-alueet (vaativuusluokat):

3.1. Rakennusfysikaalinen suunnittelu

3.1.1 tavanomainen

3.1.2 vaativa

3.1.3 vaativa+

3.1.4 poikkeuksellisen vaativa;

3.2. Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen RF-tarkastus

3.2.1 tavanomainen

3.2.2 vaativa

3.2.3 vaativa+

3.2.4 poikkeuksellisen vaativa;

3.3. Homeriskianalyysit

3.3.1 tavanomainen

3.3.2 vaativa

3.3.3 vaativa+

3.3.4 poikkeuksellisen vaativa;

3.4. Rakennusfysikaalinen suunnittelupalvelu-kategorian muut työt

3.4.1 tavanomainen

3.4.2 vaativa

3.4.3 vaativa+

3.4.4 poikkeuksellisen vaativa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) optiovuodella, jotka voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Tilaaja voi käyttää optio-oikeuttaan yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kokonaispalvelu

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

4. Kokonaispalvelu-kategoria kattaa kaikki kohderyhmät ja osa-alueet. Kokonaispalvelu-kategoriaa voidaan käyttää, kun hankitaan yhteen (1) hankkeeseen useita eri kategorioiden, kohderyhmien ja osa-alueiden palveluita. Kokonaispalvelu-kategorian tarkoitus on mahdollistaa yhden (1) puitesopimuskumppanin kautta tuotettu kokonaispalvelu.

Kokonaispalvelu-kategoriaan valitaan automaattisesti kaikki puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat. Kokonaispalveluissa palvelut hankitaan yhdeltä (1) palveluntuottajalta kaikkien osa-alueiden osalta

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) optiovuodella, jotka voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Tilaaja voi käyttää optio-oikeuttaan yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 30
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/12/2018
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Espoon kaupunki, Hankintakeskus

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/11/2018