Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 526295-2019

06/11/2019    S214    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut

2019/S 214-526295

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245975-5
Postiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Valtioneuvosto
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00023
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vnk.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vnk.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=251778&tpk=c0878a08-b902-4718-812d-c06b468eb935
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ravintola Senaatin ja ravintola Leopardin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta

Viitenumero: VN/5134/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55511000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valtioneuvoston kanslia (tilaaja) kilpailuttaa valtioneuvoston yhteiseksi palveluksi henkilöstöravintola Senaatin (Snellmaninkatu 3L/ ravintola ja Mariankatu 9/ kokouskeskus) ja ravintola Leopardin (Aleksanterinkatu 4-10) palvelut yhtenä kokonaisuutena, kuitenkin siten, että sopimukset astuvat voimaan samanaikaisesti 1.4 2020. Hankinnalla haetaan ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti tuotettuja ja sesonginmukaisia ruokapalveluja, joiden tuottamisessa otetaan huomioon energia- ja ympäristönäkökulmat. VNK valitsee yhden (1) toimittajan sopimuskaudeksi, jonka pituus on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy lisäksi optio, jonka pituus on enintään kaksi (1 + 1) vuotta.

Hankinta koostuu seuraavista osista:

1) Lounas- ja kahviopalvelut

2) Kokous- ja edustustarjoilujen tarjoaminen.

Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan ennakoitu arvo ja hankintavolyymi ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Hankinnan kohde ja ehdot ovat kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Snellmaninkatu 3L (Senaatti) ja Mariankatu 9 (kokouskeskus) ja Aleksanterinkatu 4-10 (Leopardi)

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelun tarjoaja hoitaa henkilöstöravintolapalvelun (lounas- ja kahviopalvelun) omana liiketoimintana omaan lukuunsa käyttöoikeussopimuksena ja saa korvauksen ravintoloiden asiakkailta. Palveluntarjoaja voi hyödyntää maksutta toiminnassaan toimipisteiden keittiötiloja, etu on siirrettävä tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Kokous- ja edustustarjoilujen osalta kyse on palveluhankinnasta, jossa tarjoilut tilaa ja korvauksen maksaa tilauksen tehnyt tiloja käyttävä ministeriö.

Hankinnan kohde ja ehdot on kuvattu tarkemmin seuraavissa liitteissä:

Palvelunkuvaus sisältäen arviointikriteerit (1)

Ravitsemuslaatuvaatimukset ja laadunvalvonta (2)

Hintalomake (3)

Vastuunjakotaulukko (4)

Pohjapiirustukset ja kokous-sekä edustustilat (5)

Kone- ja laiteluettelo (6)

CV-malli (7)

Malliesimerkkejä kokoustarjoilutuotteista (8)

Sopimusluonnos (9)

VN Henkilötietojen käsittelyn ehdot (9.1)

Turvallisuussopimusluonnos (10)

Toimittajan turvallisuudenhallinnan kuvaus (11)

Handi-liite (12).

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Mikäli tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on keskenään ristiriitaisia tietoja tai vaatimuksia, sovelletaan tällöin tarjouspyynnössä esitettyjä tietoja tai vaatimuksia. Lounasruokailun ja kahviotoiminnan järjestämisen osalta kyseessä on hankintalaissa tarkoitettu käyttöoikeussopimus. Kokous- ja edustustarjoilujen osalta kyse on palveluhankinnasta, jossa kustannukset maksaa tilaaja.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyynnön liitteenä on hankinnassa käytettävä sopimusluonnos. Yleisinä ehtoina käytetään JYSE 2014 (palvelut) sopimusehtoja (päivitetty huhtikuussa 2017). Tarjoaja ei saa esittää sopimusluonnokseen tai yleisiin ehtoihin varaumia tai omia ehtoja. Tarjouskilpailun voittaneen kanssa tullaan tekemään liitteenä olevan mallin mukainen turvallisuussopimus. Palveluita toteuttavasta henkilöstöstä tullaan tekemään turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen suppea turvallisuusselvitys. Lisäksi jokaisen palvelun toteuttamiseen osallistuvan henkilön on allekirjoitettava vaitiolositoumus.

Palvelussa käsitellään vähäisessä määrin henkilötietoja. Palveluntarjoajan tulee noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) velvoitteita. Tarjouspyynnön liitteenä on VN:n henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot ja kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista. Palveluntarjoajan tulee hyväksyä nämä ehdot eikä niihin saa esittää muutoksia, omia ehtoja tai varaumia.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 20/12/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Maksuehto on 21 pv netto laskun saapumisesta tilattua ja hyväksyttyä suoritusta vastaan. Lasku osoitetaan tilauksen tehneelle ministeriölle. Laskussa tulee olla riittävä erittely laskun perusteista. Tarkemmista laskutuskäytännöistä voidaan sopia ministeriökohtaisesti. Valtioneuvostossa otetaan vuoden 2019 kuluessa käyttöön Handi-palvelu, jota kautta laskutus tapahtuu. Handi-ehdot, joihin toimittajan tulee sitoutua tarjousta tehdessään, ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/11/2019