Доставки - 527353-2019

TIЗаглавиеБългария-Ружинци: Горива
NDНомер на публикацията на обявлението527353-2019
PDДата на публикуване07/11/2019
OJНомер на броя на ОВ S215
TWГрад/населено място на купувачаРУЖИНЦИ
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Ружинци (000159682)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен04/11/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09100000 - Горива
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG311
IAИнтернет адрес (URL)http://obshtina-ruzhintsi.com/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС