Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 528931-2019

08/11/2019    S216    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Utbildning i innovations- och företagsledning: Stöd till innovationspartner i små och medelstora företag (SMF)

2019/S 216-528931

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 195-473027)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/easme/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utbildning i innovations- och företagsledning: Stöd till innovationspartner i små och medelstora företag (SMF)

Referensnummer: EASME/2019/OP/0018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med föreliggande anbudsinfordran är att tillhandahålla utbildning i industriell innovationsledning inom ramen för pilotprojektet avseende innovationspartner i europeiska SMF.

Det har noterats att en erfaren forskare behöver ytterligare utbildning för att uppfylla de kompetenskrav som ställs på innovationsledning inom SMF. För detta ändamål, och för att ge stöd till de erfarna forskare som rekryteras av SMF inom ramen för pilotprojektet avseende innovationspartner i europeiska SMF, skapar Horisont 2020-arbetsprogrammet 2018–2020 (kapitel 7 – Innovation i SMF) möjlighet att inrätta ett särskilt utbildningsprogram för industriell innovation och företagsledning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/11/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 195-473027

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 16:00
VII.2)Övriga upplysningar:

I enlighet med punkt 3.3.3 i förfrågningsunderlaget:

I stället för:

Dess genomsnittliga årliga omsättning under de senaste 2 åren för vilka årsbokslut har upprättats ska uppgå till minst en och en halv gånger marknadens volym, enligt vad som anges i punkt II.1.5) i meddelandet om upphandling.

Läs:

Dess genomsnittliga årliga omsättning under de senaste 2 åren för vilka årsbokslut har upprättats ska uppgå till minst 375 000 EUR.