Teenused - 529208-2018

01/12/2018    S232

Hispaania-Alicante: Füüsilise julgeoleku teenused ja tarbed

2018/S 232-529208

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Riiklik registreerimisnumber: V-03965324
Postiaadress: Avenida de Europa, 4
Linn: Alicante
NUTS kood: ES521 Alicante/Alacant
Sihtnumber: 03008
Riik: Hispaania
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4189
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Füüsilise julgeoleku teenused ja tarbed

Viitenumber: AO/015/18
II.1.2)CPV põhikood
79710000 Turvateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

EUIPO kavatseb sõlmida vormikohased astmelised raamlepingud ettevõtete või konsortsiumidega, kes on võimelised osutama kõrgeima kvaliteediga turvateenuseid ja tagama rahvusvahelisel turul saadaval olevad kaasaegseimad kõrgtehnoloogilised turvaseadmed kõigile EUIPO hoonetele ja töötajatele, olenemata nende asukohast, mis tahes geograafilises paigas. See hõlmab turvalisuse kõiki külgi, alates erialasest nõuandest kuni turvaseadmete ja süsteemide tarne, installeerimise, tehnilise hoolduse ja värskendamiseni.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: ES521 Alicante/Alacant
Põhiline teostamise koht:

Avenida de Europa 4, Alicante, HISPAANIA.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Lepingu kohaldamisala hõlmab EUIPO töötajate ja rajatiste kaitse ja turvalisusega seotud operatiiv- ja lisateenuste osutamist.

Operatiivteenused on teenused, mida tagatakse kestvalt ja need hõlmavad järgmisi teenuseid:

1) turvateenused: turvajärelevalve teenused;

2) uute turvaseadmete tarne ja paigaldamine, näiteks:

a) juurdepääsu juhtsüsteem või uute tehnoloogiate ühendamine hoonetes AA1, AA2, AA3, AEL178 ja muudes hoonetes (vajadusel);

b) sisetelevisiooni (CCTV) süsteem, sealhulgas ringikujuliselt paigaldatud kaamerad perimeetri turvalisuseks ning kõigi sisse- ja väljapääsude valveks hoonetes AA1, AA2, AA3 ja AEL178 ning teistes perimeetril asuvates hoonetes (vajadusel);

c) digitaalne valvevideo salvestussüsteem väliskaameratele hoonetes AA1, AA2 ja AA3;

d) EUIPO võtmete süsteem hoonetes AA1, AA2, AA3 ja AEL178;

e) turvajuhtimissüsteemid turvalisuse juhtimiskeskusele hoones AA2;

f) turvakapid;

g) elektroonilised kapid turvavõtmete haldamiseks ja kontrollimiseks;

h) skaneerimisseadmed;

i) numbrimärkide tuvastamise süsteem;

j) sissetungituvastuse süsteemid;

k) biomeetriasüsteem;

3) ennetav tehnohooldus ja ennetav tehnohooldus hoonetes RL223, AA1, AA2, AA3 ja AEL178 ning teistes hoonetes (vajadusel);

a) ennetav tehnohooldus;

b) ennetav tehnohooldus.

Lisateenused on need teenused, mida osutatakse vajaduse korral ja need võivad koosneda mis tahes muus turvalisusega seotud teenustest, mida käesolevas dokumendis ei ole selgesõnaliselt määratletud, seni kuni need ei ole hõlmatud EUIPO mõne muu lepinguga. Nimetatud lisateenused võivad olla, näiteks, järgmised:

1) turvalisusega seotud nõustamine;

2) eriteenused vastavalt kirjeldusele komisjoni 13.3.2015 määruses (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta;

3) andmepäringud andmebaasis.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Eraõiguslikud turvafirmad peaksid kooskõlas 4. aprilli seaduse 5/2014 eraturvateenuste kohta artikliga 18 hankima eraturvateenuste osutamiseks administratiivse volituse ja olema ametlikult registreeritud vastavas registris.

Kooskõlas eelnimetatud õigusakti artikli 19 lõikega 6 peavad mitte Hispaania eraõiguslikud turvafirmad, kes on volitatud osutama eraturvateenuseid kooskõlas Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga hõlmatud riigi õigusaktidega, ennast kohustuslikult registreerima ka siseministeeriumi eraõigusliku julgeolekuteenuse osutamise riiklikus registris, või, kui nende juriidiline aadress on autonoomne kogukond, millel on jurisdiktsioon eraõiguslike julgeoleku asjade üle ja nende tegevuspiirkond on piiratud selle territooriumiga, siis peavad nad end registreerima vastavas autonoomses registris.

Seega peaks edukas pakkuja esitama värske registritõendi pärast lepingu sõlmimist ja enne raamlepingu allkirjastamist. Vastasel korral kohaldatakse astmelist menetlust ja minnakse järgmise pakkuja juurde.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 3
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 186-419152
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 04/01/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Pakkumisdokumente saab alla laadida punktis I.3) esitatud aadressil. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi, muudatusi või küsimustele antud vastuseid kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest, või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
21/11/2018