Pakalpojumi - 529208-2018

01/12/2018    S232

Spānija-Alikante: Fiziskās drošības pakalpojumi un piegādes

2018/S 232-529208

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs
Valsts reģistrācijas numurs: V-03965324
Pasta adrese: Avenida de Europa, 4
Pilsēta: Alicante
NUTS kods: ES521 Alicante/Alacant
Pasta indekss: 03008
Valsts: Spānija
E-pasts: procurement@euipo.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4189
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Fiziskās drošības pakalpojumi un piegādes

Atsauces numurs: AO/015/18
II.1.2)Galvenās CPV kods
79710000 Apsardzes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) vēlas noslēgt kaskādes veida pamatnolīgumus ar uzņēmumiem vai konsorcijiem, kas ir spējīgi nodrošināt augstākās kvalitātes drošības pakalpojumus un jaunāko starptautiskajā tirgū pieejamo augsto tehnoloģiju drošības aprīkojumu visām EUIPO ēkām un darbiniekiem, lai arī kāda būtu to ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Pakalpojumi ietver visus drošības aspektus, kas ietver gan specializētas konsultācijas, gan drošības aprīkojuma un sistēmu piegādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un atjaunināšanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ES521 Alicante/Alacant
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Avenida de Europa 4, Alicante, SPĀNIJA

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Līguma darbības joma ietver darbības pakalpojumu nodrošināšanu un papildu pakalpojumus saistībā ar EUIPO darbinieku un ēku aizsardzību un drošību.

Darbības pakalpojumi ir nodrošināmi pastāvīgi un ietver:

1) apsardzes pakalpojumus – drošības uzraudzības pakalpojumus;

2) jauna drošības aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, piem.:

a) piekļuves kontroles sistēmu vai jaunas tehnoloģijas integrāciju AA1, AA2, AA3, AEL178 un citās ēkās, ja nepieciešams;

b) videonovērošanas sistēmu (closed-circuit television – CCTV), kas ietver kameras perimetra drošībai un visu ieeju un izeju apsardzei AA1, AA2, AA3 un AEL178 ēkā, kā arī citās ēkās uz perimetru, ja nepieciešams;

c) digitālās uzraudzības video ierakstīšanas sistēmu āra kamerām AA1, AA2 un AA3 ēkās;

d) EUIPO atslēgu sistēmu AA1, AA2, AA3 un AEL178 ēkā;

e) drošības pārvaldības sistēmas drošības kontroles telpai AA2 ēkā;

f) drošības skapjus;

g) elektroniskos atslēgu skapjus drošības atslēgu pārvaldībai un kontrolei;

h) skenēšanas ierīces;

i) (transportlīdzekļa) valsts reģistrācijas numura zīmju atpazīšanas sistēmu;

j) ielaušanās atklāšanas sistēmas;

k) biometrisko sistēmu;

3) profilaktisko un koriģējošo uzturēšanu RL223, AA1, AA2, AA3 un AEL178 ēkā, kā arī citās ēkās, ja nepieciešams;

a) profilaktisko uzturēšanu;

b) koriģējošo uzturēšanu.

Papildu pakalpojumi ietver ad hoc pakalpojumus un jebkuru citu ar drošību saistīto pakalpojumu, kas nav konkrēti noteikts šajā dokumentā, bet nav arī noteikts citā EUIPO līgumā. Šādi papildu pakalpojumi var ietvert, piem.:

1) ar drošību saistītas konsultācijas;

2) īpašus pakalpojumus, kā minēts Komisijas Lēmumā (ES, Euratom) 2015/443 (2015. gada 13. marts ) par drošību Komisijā;

3) datu bāzes vaicājumus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

saskaņā ar 18. pantu Likumā 5/2014 (4. aprīlis) par privāto drošību – privātās drošības pakalpojumu nodrošināšanai to uzņēmumiem ir jāsaņem administratīva atļauja un jābūt oficiāli reģistrētiem attiecīgajā reģistrā.

Turklāt saskaņā ar iepriekšminētā likuma 19.6. pantu privātās drošības uzņēmumiem, kas nav reģistrēti Spānijā, bet kuriem ir atļauja sniegt privātās drošības pakalpojumus atbilstoši kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai valstu, kas iekļautas Eiropas Ekonomikas zonas nolīgumā, noteikumiem, ir obligāti jāreģistrējas Iekšlietu ministrijas Valsts Privātās drošības reģistrā vai, ja to domicils ir autonoms apgabals ar jurisdikciju pār privātās drošības jautājumiem, un to darbības mērogs ir noteikts tikai uz šo teritoriju, tad jāreģistrējas attiecīgajā autonomā apgabala reģistrā.

Tādējādi, līdzko līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas un pirms tiek parakstīts pamatnolīgums, izraudzītajam pretendentam jāuzrāda nesen izdots sertifikāts par reģistrāciju. Pretējā gadījumā tiks piemērota kaskādes veida procedūra, un līguma slēgšanas tiesības piešķirs nākamajam pretendentam.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 3
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 186-419152
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/01/2019
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.3) iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem, izmaiņām un atbildēm uz jautājumiem.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21/11/2018