Byggentreprenader - 529468-2020

06/11/2020    S217

Sverige-LOMMA: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

2020/S 217-529468

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 210-511919)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lomma kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1066
Postadress: Hamngatan 3
Ort: LOMMA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 234 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Ib Nilsson
E-post: Ib.Nilsson@lomma.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lomma.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Totalentreprenaden Bjärehovskolan Nybyggnad av F-6

Referensnummer: 20/89
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Två befintliga byggnader LM och byggnad D ska ersättas av en ny byggnad. Befintliga två byggnader rivs efter att ny byggnad står klar.

Ny byggnad benämnd ”byggnad N” innehåller lokaler för skolklasser F-6 och slöjdsalar för trä och metallslöjd samt textilslöjd. Byggnaden är i 2 plan med teknikrum på vind. Även utvändiga förråd ska uppföras.

Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/11/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 210-511919

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 05/01/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 11/01/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/01/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 12/01/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: