Tavarat - 529746-2018

01/12/2018    S232    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Seinäjoki: Atk-laitteet ja -tarvikkeet

2018/S 232-529746

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1007629-5
PL 75 (Koulukatu 41)
Seinäjoki
60101
Suomi
Yhteyshenkilö: Paula Autio
Puhelin: +358 408300421
Sähköpostiosoite: paula.autio@sedu.fi
NUTS-koodi: FI194

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sedu.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky?id=211205&tpk=03068f3b-101a-4394-af11-fb904f256ea6
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ATK-laitteiden puitesopimus

Viitenumero: Ky/302/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä (1) kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon, osatarjoukset mahdollisia, voi tarjota yhtä (1), kahta (2) tai kolmea (3) positiota. Valinnat tehdään positioittain. Tarkoitus on löytää positioittain kolme (3) hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenevää yhteistyökumppania. Valittujen toimittajien välillä järjestetään ns. minikilpailutuksia hankintoja tehtäessä. Minikilpailutuksia voidaan järjestää myös muista kuin tarjouspyynnössä mainituista laitteista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pos 1. Tietokoneet, työasemat, kannettavat ja näytöt

Osa nro: Pos 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30200000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla ATK-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä (1) kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon.

Positio 1 sisältää perustyöasemat, tehotyöasemat, kannettavat näytöt ja lisäpalvelut.

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1 ja sen välilehdistä.

Nykytilannetta ja hankinnan volyymia on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa (s. 19-).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Toimittajan tarjomien palveluiden laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 40
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2019
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankinta sisältää yhden (1) vuoden optiomahdollisuuden

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi. Tilaajalla on oikeus hankkia tämän kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajiksi valituilta minikilpailutuksen perusteella myös muita kuin tässä tarjouspyynnössä mainittuja atk-laitteita.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pos 2. Tietoverkon aktiivilaitteet

Osa nro: Pos 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30200000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla ATK-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä (1) kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon.

Positio 2 sisältää verkon aktiivilaitteet.

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 2.

Nykytilannetta ja hankinnan volyymia on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa (s. 19-).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 30
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2019
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankinta sisältää yhden (1) vuoden optiomahdollisuuden

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi. Tilaajalla on oikeus hankkia tämän kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajiksi valituilta myös muita kuin edellä mainittuja atk-laitteita erillisen minikilpailutuksen perusteella jätetyn tarjouksen mukaisesti.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pos 3. AV-laitteet

Osa nro: Pos 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32321200
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne AV-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla AV-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä (1) kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon.

Positio 3 sisältää AV-laitteet.

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 50
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2019
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankinta sisältää yhden (1) vuoden optiomahdollisuuden

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy yksi (1) optiovuosi. Tilaajalla on oikeus hankki tämän kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajiksi valituilta myös muita kuin edellä mainittuja AV-laitteita erillisen minikilpailutuksen perusteella jätetyn tarjouksen mukaisesti.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouspyynnön asiakirjat liitteineen.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/01/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/01/2019
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset pyritään avaamaan heti tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Osatarjoukset hyväksytään positioittain. Tarjoajan on mahdollista tarjota yhtä (1), kahta (2) tai kolmea (3) positiota. Valinnat tehdään positioittain. Tarjouskilpailulla pyritään löytämään tarjouspositioittain kolme (3) hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenevää yhteistyökumppania. Valittujen toimittajien välillä järjestetään ns. minikilpailutuksia hankintoja tehtäessä. Minikilpailutuksia voidaan järjestää myös muista kuin tarjouspyynnössä mainituista laitteista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/11/2018