Tjänster - 530453-2018

01/12/2018    S232    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Uleåborg: Städning

2018/S 232-530453

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Nationellt registreringsnummer: 0992445-3
Postadress: Kiviharjuntie 6
Ort: Oulu
Nuts-kod: FI1D9
Postnummer: 90220
Land: Finland
Kontaktperson: Maarit Siivola
E-post: maarit.siivola@osekk.fi
Telefon: +358 503769630

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osekk.fi/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tarjouspalvelu.fi/osekk
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tarjouspalvelu.fi/osekk?id=126604&tpk=e8e65f6c-6232-459a-9093-c19f7d878526
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut

Referensnummer: D/304/02.08.00.00/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

Varsinainen puitesopimuskausi on 1.6.2019-31.5.2022. Katso lisäksi kohta II.2.7) Kuvaus - Sopimusten jatkamisen kuvaus. Tämän hetkisen tiedon mukaan sopimuskauden aikana osa Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n koulutuksista siirtyy Linnanmaan kampusalueelle vuoden 2020 aikana. Vapautuvien tilojen käyttötarkoitus ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Tarjoajille järjestetään erillinen infotilaisuus 10.12.2018 alkaen klo 9:00 osoitteessa: Kontinkankaan kampus, Paasi-rakennus, Kiviharjuntie 6, 4. krs, neuvotteluhuone Kallio, Oulu. Katso lisäksi kohta Muut asiat. Kohderyhmäkohtaisiin kohdekierroksiin osallistuminen on ehdoton edellytys hyväksyttävän tarjouksen jättämiselle. Tilaisuudessa kiertää läsnäololista.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulun seutu

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D9
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Hinta / Viktning: 100
Pris - Viktning: 100
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Puitesopimuksia voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella: 1.6.2022-31.5.2023 ja 1.6.2023-31.5.2024. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiovuoden sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa irtisanomisajan perusteella.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Muut palvelut voivat olla lisäylläpitosiivouksia, perussiivouksia, remonttisiivouksia, viikonloppuna suoritettavia siivouksia, "muuttosiivouksia", omakotitalojen loppusiivouksia sekä vahinkosiivouksia.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulunkaaren seutu

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D9
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä mahdolliset muut palvelut. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ja vaatimukset ovat luettavissa tarjouspyynnön muista kohdista sekä liitetiedostoissa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Hinta / Viktning: 100
Pris - Viktning: 100
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Puitesopimuksia voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella: 1.6.2022-31.5.2023 ja 1.6.2023-31.5.2024. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiovuoden sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa irtisanomisajan perusteella.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Muut palvelut voivat olla lisäylläpitosiivouksia, perussiivouksia, remonttisiivouksia, viikonloppuna suoritettavia siivouksia, "muuttosiivouksia", omakotitalojen loppusiivouksia sekä vahinkosiivouksia.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Palveluntuottajan toiminnan haltuunottaminen, palveluntuottajan ja tilaajan perehdyttämiset ja laadun saaminen vaaditulle tasolle kestää vähintään 2 vuotta. Palveluntuottajan koneinvestointien "kuolettaminen".

IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/01/2019
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/01/2019
Lokal tid: 13:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Markkinaoikeus
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/11/2018