Tjänster - 530453-2018

01/12/2018    S232    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Uleåborg: Städning

2018/S 232-530453

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Nationellt registreringsnummer: 0992445-3
Postadress: Kiviharjuntie 6
Ort: Oulu
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postnummer: 90220
Land: Finland
Kontaktperson: Maarit Siivola
E-post: maarit.siivola@osekk.fi
Telefon: +358 503769630

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osekk.fi/

I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut

Referensnummer: D/304/02.08.00.00/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000 Städning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulun seutu

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Puitesopimuksia voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella: 1.6.2022-31.5.2023 ja 1.6.2023-31.5.2024. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiovuoden sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa irtisanomisajan perusteella.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Puhdistuspalvelut, Oulunkaaren seutu

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Puitesopimuksia voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella: 1.6.2022-31.5.2023 ja 1.6.2023-31.5.2024. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiovuoden sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa irtisanomisajan perusteella.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/01/2019
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/11/2018