Palvelut - 533843-2018

05/12/2018    S234

Luxemburg-Luxemburg: AO 10734 – Hallinnoitu palvelu: digitaaliset analyysit ja verkkosivustojen seuranta

2018/S 234-533843

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin julkaisutoimisto
Postiosoite: 2, rue Mercier
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2985
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Ms Valeria Sciarrino
Sähköpostiosoite: op-appels-offres@publications.europa.eu
Puhelin: +352 292944331
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://publications.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3656
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

AO 10734 – Hallinnoitu palvelu: digitaaliset analyysit ja verkkosivustojen seuranta

Viitenumero: AO 10734
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen kohteena on hallinnollinen ja tekninen hallinnointi, johon kuuluu seuraavankaltaisia työtehtäviä:

— hosting-palvelut,

— sellaisten työkalujen ylläpito ja kehittäminen, jotka avustavat julkaisutoimistoa tiedon keräämisessä julkaisutoimiston verkkosivustoista ja niiden palvelutasosta,

— verkkosivujen katselukerrat ja vuorovaikutus sivustolla,

— tiedonlevityspalvelut,

— tuotteiden käyttömäärät sekä näiden perusteella suoritettavat yksityiskohtaiset analyysit kerätystä tiedosta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU0 LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitiloissa tai muussa tarjouksessa ilmoitetussa paikassa lukuun ottamatta julkaisutoimiston toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen kohteena on hallinnollinen ja tekninen hallinnointi, johon kuuluu seuraavankaltaisia työtehtäviä:

— hosting-palvelut,

— sellaisten työkalujen ylläpito ja kehittäminen, jotka avustavat julkaisutoimistoa tiedon keräämisessä julkaisutoimiston verkkosivustoista ja niiden palvelutasosta,

— verkkosivujen katselukerrat ja vuorovaikutus sivustolla,

— tiedonlevityspalvelut,

— tuotteiden käyttömäärät sekä näiden perusteella suoritettavat yksityiskohtaiset analyysit kerätystä tiedosta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

korkeintaan kaksi (2) uusimista, yksi (1) per vuosi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

asioiden liittyminen toisiinsa tai tekniset kytkökset muiden julkaisutoimiston puitesopimusten kanssa.

IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/01/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/02/2019
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Lisätietopyynnöt tulee jättää ainoastaan EU:n TED-verkkotarjousjärjestelmän kautta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3656

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/11/2018