Byggentreprenader - 534954-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Trollhättan: Byggnadsanläggning

2021/S 206-534954

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Nationellt registreringsnummer: 556008-8535
Postadress: Box 953
Ort: TROLLHÄTTAN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 46129
Land: Sverige
Kontaktperson: Andreas Danielsson
E-post: andreas.danielsson@kraftstaden.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kraftstaden.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afapygwnxo&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afapygwnxo&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Offentlig
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nytt produktionskök Överby

Referensnummer: 4010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Nytt produktionskök skall byggas på Överby, Trollhättan samt administrativa ytor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45213150 Byggnation av kontorsbyggnad
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45315000 Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331231 Installation av kyl- och frysanläggningar
45332200 VA-arbeten
45332400 Montering av sanitetsgods och rör
45421151 Montering av kompletta kök
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Trollhättan

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nytt produktionskök skall byggas på Överby, Trollhättan samt administrativa ytor, så som kontor, toaletter mm.

En husbyggnad i två plan.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/12/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/03/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/12/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021