Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 535555-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Vantaa: Kirjastokalusteet

2021/S 206-535555

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610-9
Postiosoite: PL 1100
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01030
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Samu Ylönen
Sähköpostiosoite: samu.ylonen@vantaa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vantaa.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=367684&tpk=33e6efbf-807d-4697-a54e-b16c9d29669c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=367684&tpk=33e6efbf-807d-4697-a54e-b16c9d29669c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kirjaston hyllykaluste ja tietotekniikkakokonaisuuden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39155000 Kirjastokalusteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vantaan kaupunki pyytää tarjousta RFID-teknologiaa hyödyntävistä hyllykaluste ja tietotekniikkakokonaisuudesta, joka koostuu itsepalveluhyllyistä ja asiakasterminaaleista (sisältää kuittitulostimen + viivakoodinlukijan) ohjelmistoineen sekä niiden toimintaan tarvittavista kaapeleista ja muista tarvikkeista. Kyseisten tuotteiden avulla kirjastossa järjestetään aineistojen palautus ja varatun kirjastoaineiston tietosuojalakien ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukainen jakelu asiakkaille. Hyllyjen toiminnallisuuden on tarvittaessa oltava vaihdettavissa palautushyllystä varaustennoutohyllyksi ja päinvastoin.

Kahdeksassa Vantaan kirjastoista on jo käytössä RFID-teknologiaa hyödyntävä itsepalveluhyllyjä. Nyt hankittavat itsepalveluhyllyt ovat sellaisia, että kirjaston palautus- ja varausmäärien tai tilojen mahdollisesti muuttuessa ne voidaan kokonaisuudessaan tai osina siirtää uuteen käyttöön mihin tahansa Vantaan kirjastoon. Tämä edellyttää, että hyllyt ovat yhteensopivia kirjastoon jo aikaisemmin hankittujen hyllyjen kanssa ja kytkettävissä samaan keskitetyn hallinnan ohjelmistoon. Vaatimukset ovat kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Liite 2. Tekniset-, fyysiset-, ja toiminnalliset vaatimukset

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30238000 Kirjaston atk-laitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena on kirjaston hyllykaluste ja tietotekniikkakokonaisuuden hankinta. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste on halvin hinta. Halvin hinta lasketaan hyllykaluste- ja tietoteknikkakokonaisuudelle, joka sisältää useita tuotteita. Tarjottavien tuotteiden on oltava tämän tarjouspyynnön Liite 2. Tekniset-, fyysiset-, ja toiminnalliset vaatimukset mukaisia.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kirjaston hyllykaluste ja tietotekniikkakokonaisuus pitää sisällään seuraavat tuotteet:

- 1 kpl RFID-hyllyjä (sisältää ohjelmiston joka kykenee nouto- ja palautustoimintoon)

- 1 kpl kuittitulostin

- 1 kpl kirjastokortinlukija

- 1 kpl asiakasterminaali

- laitteiston käyttökuntoon laittamisessa tarvittavat kaapelit ja muut tarvikkeet

- kaikkien edellä mainittujen tarvikkeiden toimituskustannukset

Halvin hinta lasketaan edellä mainitulle hyllykaluste ja tietotekniikakokonaisuudelle, jolle palveluntarjoaja ilmoittaa kokonaishinnan syöttölomakkeella (kokonaishinnan tulee sisältää kaikki edellä mainitut tuotteet ja toimituskustannukset).

Tämän lisäksi pyydämme erillistä (ei vaikuta tarjouksen vertailuperusteisiin) hinnoittelua yksittäin tilattaville tavaroille ja palveluille, joita ovat:

- asennuspalvelu hyllykaluste ja tietotekniikkakokonaisuuden käyttökuntoon saattamiseksi (€/tunti)

- erikseen tilattavissa olevien tuotteiden hinnat: viivakoodinlukija, kuittitulostin, RFID-hylly, RFID-kirjastokortinlukija

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankinta sisältää lisähankintamahdollisuuksia eli optioita. Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla ( 1+1 vuotta)

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää lisähankintamahdollisuuksia eli optioita. Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla ( 1+1 vuotta)

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/11/2021
Paikallinen aika: 12:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021