Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 536642-2020

10/11/2020    S219

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen

2020/S 219-536642

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Sähköpostiosoite: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.curia.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä niiden toiminnasta huolehtiminen

Viitenumero: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintamenettelyn kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

— tietoteknisten ratkaisujen analysointi ja suunnittelu (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— tietoteknisiä ratkaisuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset eritelmät (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen) suunnitteluasiakirjojen perusteella,

— tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen) (suunnitteluasiakirjojen ja yksityiskohtaisten teknisten eritelmien perusteella),

— tietoteknisten ratkaisujen toiminnan virheiden korjaaminen ja tason 3 tuki,

— tietoteknisten ratkaisujen virallinen hyväksyntä (uudet ratkaisut tai olemassa olevien ratkaisujen kehittäminen),

— kehityspuitteiden hallinnointi,

— tason 1 ja 2 käyttäjätuki (atk-, mobiili- ja puhelimitse hoidettu helpdesk-palvelu),

— tuomioistuimen infrastruktuurien käyttö (mukaan luettuina verkot ja multimediainfrastruktuuri),

— puhelinkeskuspalvelut.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72212000 Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut
72246000 Järjestelmiä koskevat konsulttipalvelut
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut
72227000 Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— tietoteknisen ratkaisun teknisten eritelmien laatiminen,

— tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen,

— tietoteknisten virheiden korjaaminen ja tason 3 tuki,

— kehityspuitteiden hallinnointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: laadunvarmistussuunnitelma / Painotus: 28
Laatuperuste - Nimi: palvelutasomittarit / Painotus: 8
Laatuperuste - Nimi: simulaatio / Painotus: 18
Laatuperuste - Nimi: lisäkumppanuudet / Painotus: 3
Laatuperuste - Nimi: lisäasiantuntemus / Painotus: 3
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: COJ-PROC-18/025
Osa nro: 2
Nimi:

Tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Erän 1 osalta tehdään puitesopimus yhden toimijan kanssa.

Erän 2 osalta tehdään puitesopimus yhden toimijan kanssa.

Erän 3 osalta tehdään puitesopimus yhden toimijan kanssa.

Erää 1 varten valittua sopimusosapuolta ei voida valita erien 2 ja 3 sopimusosapuoliksi. Jos sama tarjoaja saa arvioinnista parhaan pistemäärän sekä erän 1 että jonkin toisen erän osalta, sopimus tehdään tarjoajan tarjouseritelmien liitteeseen 6 merkitsemän valinnan mukaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67000
Maa: Ranska
Internetosoite: www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/11/2020