Varor - 537010-2018

06/12/2018    S235    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Spanien-Santiago de Compostela: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2018/S 235-537010

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Sergas — Servicio Gallego de Salud
San Lázaro, s/n
Santiago de Compostela
15703
Spanien
Kontaktperson: Servicio de Montaje y Equipamiento
Telefon: +34 881542766 / 881542768
E-post: montaxe.equipamento@sergas.es
Nuts-kod: ES11

Internetadress(er):

Allmän adress: www.sergas.es

Upphandlarprofil: www.sergas.es

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud

Referensnummer: AB-SER2-18-003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 311 500.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES11
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Tecnología / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Operación y manejo / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Adaptación al servicio de destino / Viktning: 10
Kostnadskriterium - Namn: Propuesta económica / Viktning: 40
Kostnadskriterium - Namn: Ampliación del plazo de garantía con mantenimiento integral / Viktning: 8
Kostnadskriterium - Namn: Formación / Viktning: 2
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Cofinanciado por la Unión Europea en un 80 % en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 objetivo temático 9, prioridad de inversión 9.7, objetivo específico 9.7.1 y actuación 9.7.1.1

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 046-100534
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/11/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Canon Medical Systems, S. A.
A28206712
Camino de la Zarzuela, 19
Madrid
28023
Spanien
Telefon: +34 914905850
E-post: concursos.es@eu.medical.canon
Nuts-kod: ES
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 311 500.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Rúa Raxeira, 52, 2º andar
Santiago de Compostela
15781
Spanien
Telefon: +34 881995481
E-post: tacgal@xunta.gal
Fax: +34 881995485

Internetadress: https://tacgal.xunta.gal/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Servicio Galego de Saúde
Santiago de Compostela
Spanien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/12/2018