Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 537010-2018

06/12/2018    S235    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Spanien-Santiago de Compostela: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2018/S 235-537010

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sergas — Servicio Gallego de Salud
Postadress: San Lázaro, s/n
Ort: Santiago de Compostela
Nuts-kod: ES11
Postnummer: 15703
Land: Spanien
Kontaktperson: Servicio de Montaje y Equipamiento
E-post: montaxe.equipamento@sergas.es
Telefon: +34 881542766 / 881542768

Internetadress(er):

Allmän adress: www.sergas.es

Upphandlarprofil: www.sergas.es

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud

Referensnummer: AB-SER2-18-003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 311 500.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES11
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Tecnología / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Operación y manejo / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Adaptación al servicio de destino / Viktning: 10
Kostnadskriterium - Namn: Propuesta económica / Viktning: 40
Kostnadskriterium - Namn: Ampliación del plazo de garantía con mantenimiento integral / Viktning: 8
Kostnadskriterium - Namn: Formación / Viktning: 2
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Cofinanciado por la Unión Europea en un 80 % en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 objetivo temático 9, prioridad de inversión 9.7, objetivo específico 9.7.1 y actuación 9.7.1.1

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 046-100534
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los Servicios de Cirugía Vascular de diversos centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/11/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Canon Medical Systems, S. A.
Nationellt registreringsnummer: A28206712
Postadress: Camino de la Zarzuela, 19
Ort: Madrid
Nuts-kod: ES
Postnummer: 28023
Land: Spanien
E-post: concursos.es@eu.medical.canon
Telefon: +34 914905850
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 311 500.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Postadress: Rúa Raxeira, 52, 2º andar
Ort: Santiago de Compostela
Postnummer: 15781
Land: Spanien
E-post: tacgal@xunta.gal
Telefon: +34 881995481
Fax: +34 881995485

Internetadress: https://tacgal.xunta.gal/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Servicio Galego de Saúde
Ort: Santiago de Compostela
Land: Spanien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/12/2018