Urakat - 538586-2019

13/11/2019    S219    Urakat - Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Liminka: Rakennustyöt

2019/S 219-538586

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Hankintamenettelyn tulokset

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186553-2
Postiosoite: Liminganraitti 10 C
Postitoimipaikka: Liminka
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 91900
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eemeli Antinmaa
Sähköpostiosoite: eemeli.antinmaa@promen.fi
Puhelin: +358 444973645

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.liminka.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta toteutetaan julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) (jäljempänä hankintalaki) 4 §:n mukaisena käyttöoikeusurakkana, jossa tarjoaja rakennuttaa tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden toiminnalliset, laadulliset ja tekniset vaatimukset täyttävän liikuntahallin osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Liikuntahalli toteutetaan osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Limingan liikuntahallia koskeva käyttöoikeusurakka. Tarjoaja vastaa liikuntahallirakennuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja operoinnista ja osavuokraa rakennettavan liikuntahallirakennuksen vuokrasopimusluonnoksessa määritellyllä palvelukokonaisuudella Limingan kunnalle 12 vuoden vuokra-ajaksi tämän hankintailmoituksen mukaisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Limingan kunta toimii kohteen osavuokraajana ja vuokraa sen käyttöönsä peruskoulun lukukauden (elo-toukokuu) toiminta-aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 8:00–16:00 edellä mainituksi vuokra-ajaksi. Limingan kunta vuokraa tätä hankintaa varten tontin tarjoajan käyttöön erillisellä maanvuokrasopimuksella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.
  • Peruste: Hinnan (kokonaisvuokra = vuokra-aika x (tarjottu pääomavuokra + tarjottu ylläpitovuokra)) painoarvo on 80 %
  • Peruste: Laadun painoarvo on 20 %. Laadun osatekijät kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 144
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 113-278656

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Käyttöoikeussopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään 125 §:n mukaisesti, koska hankinnasta saatiin vain 1 hyväksyttävä tarjous eikä todellista kilpailua näin ole syntynyt.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/11/2019