Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Pakalpojumi - 540380-2018

08/12/2018    S237

Dānija-Kopenhāgena: Lokāli Copernicus zemes monitoringa pakalpojumi: ļoti augstas izšķirtspējas zemes seguma/zemes izmantojuma datu kopu sagatavošana piekrastes zonām par 2012. un 2018. atsauces gadu

2018/S 237-540380

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Copenhagen
NUTS kods: DK011 Byen København
Pasta indekss: 1050
Valsts: Dānija
Kontaktpersona: Karoline Rygaard
E-pasts: procurement@eea.europa.eu
Tālrunis: +45 33367220
Fakss: +45 33367199
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Lokāli Copernicus zemes monitoringa pakalpojumi: ļoti augstas izšķirtspējas zemes seguma/zemes izmantojuma datu kopu sagatavošana piekrastes zonām par 2012. un 2018. atsauces gadu

Atsauces numurs: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Galvenās CPV kods
72300000 Datu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pamatpakalpojumu līgumu ar uzņēmēju LCLU karšu sagatavošanai piekrastes zonām par 2012. un 2018. atsauces gadu. Konkrētāk, sagaidāmi šādi datu rezultāti:

1) LCLU statusa karte par 2012. gadu;

2) LCLU izmaiņu karte par 2012.–2018. gadu;

3) LCLU statusa karte par 2018. gadu.

Tā kā pietiekama informācija par VHR2012 datu kopumu nevar tikt garantēta iepriekš,darbuzņēmējs veic novērtējumu, lai pārbaudītu interešu aptvēruma sfēras pabeigtību ar esošajiem un lietojamiem VHR2012 attēliem. Atkarībā no pieejamā seguma pakāpes EVA nolems, vai 2012. gadā saistītos LCLU produktus (statusu un izmaiņas) var īstenot. Sakarā ar interešu sarežģītību, direktīvām un dabisko dinamiku piekrastes zonās darbuzņēmējs sadarbosies ar ieinteresētajām personām visā projekta laikā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000 Vides pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK011 Byen København
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visi pakalpojumi jāsniedz galvenokārt nākamā darbuzņēmēja telpās; sanāksmes reizēm notiks Eiropas Vides aģentūras (EVA) telpās Kopenhāgenā vai citās Copernicus ad hoc sanāksmēm paredzētās vietās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EVA ir galvenā loma Copernicus pakalpojumu attīstībā, jo īpaši Copernicus zemes monitoringa pakalpojuma (Copernicus Land Monitoring Service - CLMS) tehniskajā koordinēšanā. Papildus vispārīgākai pilnīgai kartēšanai CLMS tematiskā karsto punktu kartēšana, sniedz specifisku un detalizētu informāciju par zemes segumu (Land Cover – LC) un zemes izmantojumu (Land Use – LU), apzinot konkrētus karsto punktu veidus. CLMS ciešā sadarbībā ar Copernicus jūras vides monitoringa dienestu (Copernicus Marine Environment Monitoring Service – CMEMS) izveidos monitoringa sistēmu, kas apzina sarežģīto situāciju piekrastes vidē. Šī konkursa galvenais mērķis ir izveidot LCLU piekrastes zonu kartēšanu ar tipiskām tematiskās vietņu kartēšanas produkta specifikācijām par 2012. un 2018. atsauces gadu un Zemes virsmas apauguma datubāzei “Corine” (Corine Land Cover – CLC) saskaņotu pielāgotu nomenklatūru.

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pamatpakalpojumu līgumu ar uzņēmēju LCLU karšu sagatavošanai piekrastes zonām par 2012. un 2018. atsauces gadu. Konkrētāk, sagaidāmi šādi datu rezultāti:

1) LCLU statusa karte par 2012. gadu;

2) LCLU izmaiņu karte par 2012.–2018. gadu;

3) LCLU statusa karte par 2018. gadu.

Tā kā pietiekama informācija par VHR2012 datu kopumu nevar tikt garantēta iepriekš,darbuzņēmējs veic novērtējumu, lai pārbaudītu interešu aptvēruma sfēras pabeigtību ar esošajiem un lietojamiem VHR2012 attēliem. Atkarībā no pieejamā seguma pakāpes EVA nolems, vai 2012. gadā saistītos LCLU produktus (statusu un izmaiņas) var īstenot.

Sakarā ar interešu sarežģītību, direktīvām un dabisko dinamiku piekrastes zonās ir būtiski cieši sadarboties ar ieinteresētajām personām visā projekta laikā. Sagaidāms, ka darbuzņēmējs izveidos platformu apspriedēm un mijiedarbībai ar ieinteresētajām personām un valstu iestādēm, lai palielinātu lietotāju iesaistīšanos un plānoto un turpmāko piekrastes zonas monitoringa produktu un darbību izmantošanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/03/2019
Beigu datums: 31/12/2020
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Copernicus – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 377/2014 (2014. gada 3. aprīlis) (OV L 122, 24.4.2014, 44. lpp.).

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Kā norādīts konkursa specifikāciju 2.2.2.1. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 25/01/2019
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

EVA telpas šādā adresē: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DĀNIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (1 katra pretendenta pārstāvis). Tiem iepriekš līdz 14.1.2019 ir jāinformē EVA Iepirkumu dienests, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi procurement@eea.europa.eu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma(-u) stāšanās spēkā EVA saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas par jaunu pakalpojumu sniegšanu ar daļu nākamo(-ajiem) darbuzņēmēju(-iem) saskaņā ar Finanšu regulas 11.1. punkta otrās daļas e) apakšpunktu un I pielikuma 11.4. punktu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26/11/2018