Tjänster - 540408-2018

08/12/2018    S237    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Kapacitetsuppbyggnad för europeiska kulturhuvudstäder

2018/S 237-540408

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 188-423868)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: EAC CALL D2
E-post: EAC-CALL-D2@ec.europa.eu
Nuts-kod: BE100

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kapacitetsuppbyggnad för europeiska kulturhuvudstäder

Referensnummer: EAC/22/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80510000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att skapa en grupp med expertis och att tillhandahålla kapacitetsuppbyggande tjänster och verksamheter avseende ömsesidigt lärande för framtida europeiska kulturhuvudstäder.

Mer allmänt är syftet att även tillhandahålla användbar information, kontakter och utbildning till de europeiska kulturhuvudstädernas leveransgrupper och till städer, som vill ansöka om titeln ”europeisk kulturhuvudstad”, förbättra kvaliteten på ansökningarna samt att främja en mer framgångsrik leverans av kulturhuvudstadsåret.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/12/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 188-423868

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfristen för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 16/01/2019
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 06/02/2019
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 17/01/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 07/02/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: