Tavarat - 543357-2018

11/12/2018    S238    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Maastoautot

2018/S 238-543357

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
FCG International Ltd
2474032-9
Osmontie 34
Helsinki
00610
Suomi
Puhelin: +358 104094090
Sähköpostiosoite: fcginternational@fcg.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.fcg.fi/eng/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-024407/attachments
Lisätietoja saa toinen osoite:
FORVAC
Dodoma
Tansania
Yhteyshenkilö: Steffen Röttcher
Sähköpostiosoite: infor@forvac.org
NUTS-koodi: FIZ

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.fcg.fi/eng/

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://www.fcg.fi/eng/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Company/project
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Development consulting

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Request for Quotation — 8 SUV 4x4 Motor Vehicles

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34113300
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

The Ministry for Foreign Affairs of Finland has signed a contract with FCG International Ltd, in consortium with FCG Swedish Development AB, for the implementation of the Forestry and Value Chains Development (FORVAC) Programme in Tanzania, with duration of 4 years, and covering 8 districts in Tanzania. The Programme is procuring eight (8) vehicles for three sets of usage; see more details below and in the attached document.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 290 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FIZ
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tanzania

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

The programme is procuring 8 vehicles for three different sets of usage:

1st lot: A comfortable and secure vehicle for travelling very long distances on both paved (c. 75 %) and not-paved roads (c. 25 %), in addition to occasional off-road stretches with heavily muddy and/or deep sandy conditions. The vehicle should be able to carry numerous passengers (≥8 seats), have good ground clearance and be promulgated for the conditions in Tanzania – 3 units required.

2nd lot: A comfortable and secure vehicle for travelling long distances on both paved (c. 70 %) and not-paved roads (c. 30 %), in addition to occasional off-road stretches with heavily muddy and/or deep sandy conditions. The vehicle should be able to carry numerous passengers (≥7 seats), have good ground clearance and be promulgated for the conditions in Tanzania – 2 units required.

3rd lot: A secure vehicle for travelling long distances on both paved (c. 50 %) and not-paved roads (c. 50 %), in addition to off-road stretches with heavily muddy and/or deep sandy conditions. The vehicle should be able to carry many passengers (10), have good ground clearance and be promulgated for the conditions in Tanzania – 3 units required.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 290 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 4
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/01/2019
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 11/02/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/01/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Helsinki, Finland

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/12/2018