TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 545938-2019

19/11/2019    S223

Belgia-Bryssel: Yksittäinen palveluja koskeva puitesopimus verkko- ja kasvokkain tapahtuvan koulutuksen toimittamiseksi EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen vapaaehtoisiksi hakeville

2019/S 223-545938

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)
Postiosoite: Avenue du Bourget 1, For the attention of: Unit R2 — Finances, Accounting, Programming, Office SPA2 06/98, ref.: Call for tenders EACEA/2019/06
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: EACEA Tenders
Sähköpostiosoite: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Hankkijaprofiilin osoite: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yksittäinen palveluja koskeva puitesopimus verkko- ja kasvokkain tapahtuvan koulutuksen toimittamiseksi EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen vapaaehtoisiksi hakeville

Viitenumero: EACEA/2019/06
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80500000 Ammattikoulutuspalvelut - FA04
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Virasto haluaa solmia sopimuksen ostaakseen palveluja ohjattujen verkkokoulutuskurssien järjestämiseksi keskitetyn alustan kautta sekä hankkiakseen Euroopan unionin alueella pidettäviä (kestoltaan 9–12-päiväisiä) henkilökohtaisia, paikan päällä kasvokkain järjestettyjä koulutusmoduuleja, joihin kuuluu osallistujien matkat ja majoittaminen, sekä palveluja vapaaehtoisehdokkaiden kykyjen ja taitojen arvioimiseksi asetuksen (EU) n:o 375/2014 artiklan 3 ja sen liitteen tarkoittamalla tavalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7 627 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80310000 Nuorison koulutuspalvelut - JA07
80521000 Koulutusohjelmat
80550000 Turvatehtävissä toimivien henkilöiden valmennuspalvelut
80562000 Ensiapukoulutus
80420000 Verkko-opiskelupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimuksen tavoitteena on toteuttaa EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen koulutusohjelma komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) n:o 1244/2014 mukaisesti sekä suorittaa valmisteluja vapaaehtoisehdokkaiden kouluttamiseksi sekä heidän kykyjen ja taitojensa arvioimiseksi. Tämä koulutusohjelma perustuu komission delegoidussa asetuksessa (EU) n:o 1398/2014 annettuun osaamiskehykseen. Se koostuu oppimisyhdistelmästä, joka perustuu yhtäältä verkkokoulutukseen ja toisaalta Euroopan unionin alueella pidettäviin (kestoltaan 9–12-päiväisiin) henkilökohtaisiin, paikan päällä kasvokkain järjestettyihin kursseihin. Siihen kuuluu kaikki pakolliset ja valinnaiset moduulit. Se myös kattaa koulutuksen jälkeisen arvioinnin komission täytäntöönpanoasetuksen esittämässä muodossa sekä vapaaehtoisehdokkaiden kykyjen ja taitojen arvioinnin asetuksen (EU) n:o 375/2014 artiklan 3 ja sen liitteen tarkoittamalla tavalla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 7 627 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 27
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen uusiminen kuvataan hankinta-asiakirjoissa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n vapaaehtoisapua koskeva ohjelma.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

erikseen kirjattu huomautus.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/12/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

EACEA – SPA2, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIA.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: CG.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/11/2019