Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 545948-2019

19/11/2019    S223

Belgia-Bryssel: Tietoaukkojen täydentäminen ja yleiseurooppalaisten paloturvallisuustoimien esivalmistelu

2019/S 223-545948

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postiosoite: Avenue d'Auderghem 45 — Office Brey 10/124
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
Sähköpostiosoite: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietoaukkojen täydentäminen ja yleiseurooppalaisten paloturvallisuustoimien esivalmistelu

Viitenumero: 760/PP/GRO/PPA/19/11229
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tulipaloista kerättyjen tietojen luonne ja muoto vaihtelee huomattavasti eri jäsenmaiden välillä. Tämä muodostaa esteen tietojen vertailulle, joka puolestaan estää arvioimassa tehokkaasti parhaita käytäntöjä ja menestyksekkäitä turvallisuuteen liittyviä lähestymistapoja.

Tämän hankkeen tarkoituksena on kartoittaa olemassa olevaa tietoa ja kehittää ehdotus siitä, miten verrannollisen tiedon puutetta voitaisiin korjata tarjoamalla merkityksellisiä tietosarjoja lainsäädännöllisten päätösten tekemiseksi paloturvallisuuden alalla jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 630 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on kartoittaa EU-maissa käytettyä terminologiaa ja niissä tulipaloista kerättyä tietoa sekä ehdottaa yhteistä terminologiaa ja menetelmää tarvittavan tiedon keräämiseksi kussakin EU:n jäsenmaassa, jotta saataisiin merkityksellisiä (standardoituihin termeihin ja määritelmiin perustuvia) tietosarjoja. Tämä puolestaan saattaisi mahdollistaa tietoon perustuvien päätösten tekemisen rakennusten (esim. omakotitalot, kerrostalot, toimistorakennukset, kaupalliset rakennukset, sairaalat, koulut ja lastentarhat, vanhustentalot jne.) paloturvallisuudesta jäsenmaissa ja EU:n tasolla.

Tämä pilottihanke voisi johtaa sitä seuraavaan valmistelevaan toimeen, jonka tarkoituksena olisi käynnistää EU-tason toimia ja aloitteita jäsenmaiden pyrkimysten tukemiseksi paloturvallisuuden ja tulipalojen ennaltaehkäisyn alalla (mukaan luettuna jäsenmaiden rakennusten kunnostustoimet). Näin voitaisiin tukea eurooppalaisten turvallisuutta sekä kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa.

EU:n jäsenmaiden paloturvallisuuden terminologian ja tiedonkeruun lisäksi tämän pilottihankkeen avulla tulisi tunnistaa parhaat käytännöt EU:n ulkopuolella ainakin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Norjassa ja Australiassa. Sen tulisi myös kattaa olemassa olevan paloturvallisuusterminologian ja tiedonkeruun harmonisointityön nykytilan EU:ssa ja kansainvälisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: menetelmät / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: hankkeen johtaminen ja resurssit / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: tarjouksen kattavuus, selkeys ja esitystapa / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 50 prosenttia
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 630 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 17
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan parlamentin pilottihanke – tietoaukkojen täydentäminen ja yleiseurooppalaisten paloturvallisuustoimien esivalmistelu – avoin kilpailu nro 760/PP/GRO/PPA/19/11229.

II.2.14)Lisätiedot

Tämän ”tietoaukkojen täydentäminen ja yleiseurooppalaisten paloturvallisuustoimien esivalmistelu” -nimisen hankkeen työkieli on englanti.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouseritelmät.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/01/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/01/2020
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio— Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs — Breydel Building — Avenue d'Auderghem 45 — 1040 Brussels, BELGIA.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tähän tarjouskilpailuun voi osallistua ainoastaan sähköisesti verkossa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot:katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/11/2019