Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tarned - 546936-2022

07/10/2022    S194

Tšehhi-Praha: Puitkütused

2022/S 194-546936

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Riiklik registreerimisnumber: 60460580
Postiaadress: Podbabská 1589/1
Linn: Praha
NUTS kood: CZ010 Hlavní město Praha
Sihtnumber: 16000
Riik: Tšehhi
Kontaktisik: Bc. Jitka Bůžková
E-post: jitka.buzkova@as-po.cz
Telefon: +420 973204093
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://www.as-po.cz
Hankijaprofiili aadress: https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Dodávka pelet v roce 2022/2023 - Morava

II.1.2)CPV põhikood
09111400 Puitkütused
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 304 t dřevěných pelet, včetně dopravy cisternou s pneumatickým vyprazdňováním a uložení pelet foukáním (cca 10-30 m) do skladů (zásobníků) u kotelen.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 3 800 000.00 CZK
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: CZ06 Jihovýchod
Põhiline teostamise koht:

Vicenice u Náměště nad Oslavou

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 304 t dřevěných pelet, včetně dopravy cisternou s pneumatickým vyprazdňováním a uložení pelet foukáním (cca 10-30 m) do skladů (zásobníků) u kotelen.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 3 800 000.00 CZK
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/12/2022
Lõpp: 31/12/2023
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 07/11/2022
Kohalik aeg: 10:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 07/11/2022
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

NEN

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postiaadress: tř. Kpt. Jaroše 7
Linn: Brno
Sihtnumber: 604 55
Riik: Tšehhi
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Internetiaadress: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postiaadress: tř. Kpt. Jaroše 7
Linn: Brno
Sihtnumber: 604 55
Riik: Tšehhi
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Internetiaadress: https://www.uohs.cz/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
03/10/2022