Услуги - 548984-2021

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Насърчаване на интелигентни промишлени запаси: Дистанционна работа в нецифрови индустрии — Пилотен проект — CNECT/2021/OP/0011
NDНомер на публикацията на обявлението548984-2021
PDДата на публикуване28/10/2021
OJНомер на броя на ОВ S210
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия,Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (CONNECT), Directorate A — Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A.4 — Digital Transformation of Industrial Ecosystems
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен21/10/2021
DTКраен срок за подаване16/12/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73200000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE10
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048