Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tarned - 551338-2022

Kuva koondatud vaade

Submission deadline has been amended by:  618923-2022
07/10/2022    S194

Tšehhi-Praha: Tulirelvad

2022/S 194-551338

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2009/81/EÜ

I osa: Hankija / võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Ministerstvo obrany
Riiklik registreerimisnumber: 60162694
Postiaadress: Tychonova 221/1
Linn: Praha (Hradčany)
Sihtnumber: 16000
Riik: Tšehhi
Kontaktisik: Bc. Lucie Mucková
E-post: Muckoval@army.cz
Telefon: +420 973230173

Internetiaadress(id):

Hankija / võrgustiku sektori hankija üldaadress: http://www.army.cz

Ostjaprofiili aadress: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Valitsusasutus
I.3)Hankija põhitegevus
Riigikaitse
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Pi 9mm Glock s příslušenstvím
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
II.1.3)Teave raamlepingu kohta
II.1.4)Teave raamlepingu kohta

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus:
Nákup Pi 9mm Glock s příslušenstvím.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35320000 Tulirelvad

II.1.7)Teave allhangete kohta
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 25280527.27 CZK
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg

Teave osade kohta

Osa nr: 1 Osa nimetus: Pi 9mm GLOCK s příslušenstvím
1)Lühikirjeldus
Nákup Pi 9mm GLOCK s příslušenstvím.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35320000 Tulirelvad

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 8786852.89 CZK
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 2 Osa nimetus: Souprava pouzdra na zbraň
1)Lühikirjeldus
Nákup soupravy pouzdra na zbraň.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35320000 Tulirelvad

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 4013295.87 CZK
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 3 Osa nimetus: Průhledový optický zaměřovač
1)Lühikirjeldus
Nákup průhledového optického zaměřovače.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35320000 Tulirelvad

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 7767669.42 CZK
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta
Osa nr: 4 Osa nimetus: Taktická svítilna
1)Lühikirjeldus
Nákup taktické svítilny.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35320000 Tulirelvad

3)Kogus või ulatus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 4712709.09 CZK
4)Kas hankelepingu kestus või algus/lõppkuupäev on kõnealuse osa puhul erinev
5)Lisateave osade kohta

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Hankelepingu täitmise suhtes kohaldatavad muud eritingimused, eelkõige seoses tarnekindluse ja teabeturbega:
III.1.5)Teave julgeolekukontrolli kohta:
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Individuaalne seisund
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
III.2.3)Tehniline ja/või kutsealane pädevus
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
26590/2022-551200
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
4.11.2022 - 09:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
tšehhi keel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 7
Linn: Brno
Sihtnumber: 604 55
Riik: Tšehhi
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Internetiaadress: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 7
Linn: Brno
Sihtnumber: 604 55
Riik: Tšehhi
E-post: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Internetiaadress: http://www.uohs.cz

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
4.10.2022