Pakalpojumi - 552113-2018

15/12/2018    S242

Luksemburga-Luksemburga: Ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas izmantošana

2018/S 242-552113

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Service des appels d'offres et contrats
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46667
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Service des appels d'offres et contrats
Tālrunis: +352 43981
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fakss: +352 4398-46946
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas izmantošana

Atsauces numurs: CPN 668
II.1.2)Galvenās CPV kods
98310000 Mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Revīzijas palāta, kuras galvenais birojs atrodas Luksemburgā (Kiršbergā), plāno piešķirt pakalpojumu koncesijas līguma slēgšanas tiesības par ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas izmantošanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Revīzijas palāta plāno piešķirt publiskā iepirkuma līgumu, lai noslēgtu pakalpojumu koncesijas līgumu ar 1 koncesionāru saistībā ar ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas vietas izmantošanu, un šie pakalpojumi ir paredzēti tikai personālam no Eiropas institūcijām, kas atrodas šādā adresē: bâtiment K1, sis 12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURGA.

Koncesionāram par šo pakalpojumu koncesiju Revīzijas palātai nav jāmaksā nodeva. Koncesionārs atalgojumu saņem tikai no pakalpojuma lietotājiem. Šajā saistībā tiek noteikts, ka teorētiski paredzētais pasūtījumu apjoms cenu sarakstā ir tikai provizorisks, lai varētu salīdzināt piedāvājumus. Nevar pieprasīt kompensāciju, ja lietotāju pasūtījumu apjoms ir zemāks par paredzēto daudzumu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līgums tiks noslēgts uz ne vairāk kā 1 gadu. Uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata to var atjaunot ik pēc gada, nepārsniedzot maksimālo 4 gadu periodu, kas ietver arī sākotnējo līguma darbības laiku.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

tiesībspēja un rīcībspēja:

pretendentiem jāsniedz pierādījums, kas apliecina to juridiskās personas statusu. Tas tiks vērtēts, pamatojoties uz izrakstu no komercreģistra.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Ja uzņēmējs izmanto citu personu spējas attiecībā uz finansiālo spēju kritērijiem, Revīzijas palāta pieprasa, ka uzņēmējs un citas attiecīgās personas ir solidāri atbildīgas par līguma izpildi.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

tehniskās un profesionālās spējas:

pretendentiem jāpierāda, ka viņiem ir pietiekamas tehniskās un profesionālās spējas izpildīt līgumu saskaņā ar līguma nosacījumiem, ņemot vērā koncesijas vērtību un apmēru.

Tehnisko un profesionālo spēju pierādījumi jābalsta uz tālāk norādītajiem dokumentiem.

— Līdzīga(-u) līguma(-u) saraksts: pretendentam jāpierāda, ka vismaz 12 mēnešus viņš vada ķīmisko tīrītavu un/vai veļas mazgātavu vai viņam pieder ķīmiskās tīrītavas un/vai veļas mazgātavas firmas zīme.

— Pierādījums, ka šo iestādi ir pārbaudījusi Luksemburgas darba inspekcija (inspection du travail – ITM), izmantojot procedūru “commodo-incommodo” saskaņā ar 10.6.1999 likumu par klasificētām iestādēm vai, izmantojot pretendenta izcelsmes valsts līdzvērtīgu procedūru.

— Saraksts ar potenciālajiem apakšuzņēmējiem, kuru spējas pretendents plāno izmantot līguma izpildes laikā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.5)Informācija par sarunām
Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/01/2019
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 24/01/2019
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

4 gadi.

VI.3)Papildu informācija:

Papildu informācijas pieprasījumi jānosūta, izmantojot saiti “Izveidot jautājumu”, kas atrodas cilnē “Jautājumi un atbildes”, attiecīgajā TED “eTendering” lapā (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). Attiecīgā gadījumā šajā vietnē tiks publicēta papildu informācija un iepriekš minētā informācija. Pretendentiem ir ieteicams reģistrēties “eTendering” lietotnē, lai saņemtu paziņojumus par līgumu. Uz papildu informācijas pieprasījumiem netiks atbildēts no 21.12.2018 līdz 4.1.2019. Revīzijas palāta būs slēgta no 24.12.2018 līdz 2.1.2019.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no pretendenta informēšanas par piešķiršanas lēmumu vai lēmumu par nepiešķiršanu, vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta, service des appels d'offres et contrats
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46955
Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
03/12/2018