Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 552117-2018

15/12/2018    S242

Belgia-Brüssel: Taastuvenergial põhinev jahutus vastavalt muudetud taastuvenergia direktiivile

2018/S 242-552117

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Energy
Postiaadress: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: energeetika.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Taastuvenergial põhinev jahutus vastavalt muudetud taastuvenergia direktiivile

Viitenumber: ENER/C1/2018-493
II.1.2)CPV põhikood
73210000 Uurimise nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Uuring peab andma hinnangu kavandatud taastuvenergial põhineva jahutuse määratlemise ning taastuvenergia koguste ja jahutuse osade arvutamise metoodikate majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkondlikele mõjudele . Selles kontekstis peab uuring põhjalikumalt analüüsima taastuvenergia osakaalu mõju 2020. aasta lähtealusele, eeldatavat panust 2030. aasta ELi taastuvenergia eesmärgi saavutamisse ning panust riiklikku taastuvenergia osakaalu vastavalt uuele juhtimist käsitlevale ELi määrusele ja taastuvenergia direktiivile (muudetud kujul).

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Põhiline teostamise koht:

Teenuseid osutatakse töövõtja ruumides. Töövõtja ja komisjoni vahelised kohtumised korraldatakse komisjoni ruumides Brüsselis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uuring eesmärgiks on:

– anda ülevaade jahutustehnoloogiatest ja nende tehnoloogilise arengu suundumustest;

– teha kindlaks praegune nõudlus jahutuse järele, kuidas see nõudlus areneb kuni aastani 2030 ja peale seda, vähemalt kuni aastani 2050;

– anda ülevaade ja vaadelda võimalikke taastuvenergial põhinevaid jahutustehnoloogiaid ja nende tehnoloogilist arengut;

– uurida üksikasjalikult järele, millisel määral saavad soojuspumbad ja kaugjahutus tagada taastuvenergial põhinevat jahutust;

– töötada läbi võimalused taastuvenergial põhineva jahutuse määratlemiseks kooskõlas muudetud taastuvenergia direktiiviga ja taastuvenergia osade võimalike arvutamismetoodikate võimalused;

– anda hinnang võimalike taastuvenergial põhineva jahutuse määratluste majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkondlikele mõjudele, kuludele ja tuludele ning seonduvatele, kvantitatiivsele ja kvalitatiivsele analüüsile tuginevate arvestuse ja statistilise aruandluse metoodikatele;

– esitada põhjendatud soovitus sobiva taastuvenergial põhineva jahutuse määratluse väljavalimiseks ning arvutusmetoodikad, mis tuginevad tehnilisele sobivusele taastuvenergia direktiiviga ning selle õiguslikele nõuetele, valikuvõimalustega kaasnevate mõjude, kulude ja kasude kvantifitseeritud ja kvalifitseeritud võrdlus;

– esitada arvutusvõrrandid soovitatud metoodikate jaoks;

– esitada soovitused seonduvalt taastuvenergial põhineva jahutuse statistilise aruandluse arvessevõtmisega ELi energiastatistika raamistikus;

– veenduda ühilduvuses järgmiste õigusaktidega ja anda hinnang nendevahelisele seosele: direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta, ELi ökodisaini raamistik ja määrus fluoritud gaaside kohta;

– edendada muudetud taastuvenergia direktiivi realiseerimist, eelkõige seonduvalt ELi 2030. aasta eesmärgi saavutamise (artikkel 3) ja taastuvenergia osade arvutamisega (artikkel 7) ning kütte ja jahutuse (artikkel 23) ning kaugkütte ja jahutusega (artikkel 24) seotud sätetega.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Programmi „Horisont 2020“ töökava aastateks 2018–2020.

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 01/02/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 04/02/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkujad võivad kohtumisest osa võtta, kuid neid võib esindada vaid 1 isik. Pakkumiste avamise lõpuosas teeb avamiskomisjoni eesistuja teatavaks pakkujate nimed ja otsuse laekunud pakkumiste sobivuse kohta. Pakkumistes sisalduvaid hindasid ei avalikustata.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Faks: +33 3881-79062
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul pakkumise tulemustest teavitava kirja päevast või selle puudumise korral 2 kuu jooksul päevast, mil hagejat asjast teavitati. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa tähtaja tühistamist ega uue tähtaja kehtestamist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Nidergerünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
04/12/2018