Tjänster - 553024-2019

22/11/2019    S226

Belgien-Bryssel: Anbudsinbjudan AO 06D10/2019/M037 — Konstruktionsriskförsäkring (Assurance tous risques chantier) avseende utbyggnadsprojektet av byggnad Konrad Adenauer i Luxemburg — Västra delen (Phase Ouest)

2019/S 226-553024

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 189-458570)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction des projets immobiliers
E-post: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinbjudan AO 06D10/2019/M037 — Konstruktionsriskförsäkring (Assurance tous risques chantier) avseende utbyggnadsprojektet av byggnad Konrad Adenauer i Luxemburg — Västra delen (Phase Ouest)

Referensnummer: 06D10/2019/M037
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66513200 Allriskförsäkringar för byggsektorn
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Konstruktionsriskförsäkringskontrakt TRC (tous risques chantier) för den västra delen av projektet KAD (Konrad Adenauer) i Luxemburg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/11/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 189-458570

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/11/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/12/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 03/12/2019
Lokal tid: 10:30
Ska det stå:
Datum: 12/12/2019
Lokal tid: 10:30
VII.2)Övriga upplysningar: