Строителство - 554032-2018

TIЗаглавиеБългария-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
NDНомер на публикацията на обявлението554032-2018
PDДата на публикуване18/12/2018
OJНомер на броя на ОВ S243
TWГрад/населено място на купувачаКОСТИНБРОД
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Костинброд (000776363)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен14/12/2018
DTКраен срок за подаване24/01/2019
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта3 - Предприятие за комунални услуги
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45231300 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)http://kostinbrod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС