Urakat - 556229-2019

25/11/2019    S227    Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt

2019/S 227-556229

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0920632-0
Postiosoite: PL 405
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1
Postinumero: 00201
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Partanen
Sähköpostiosoite: jukka-pekka.partanen@csc.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.csc.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://www.sokopro.fi/
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Postiosoite: Alasintie 10
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jari Ojala
Sähköpostiosoite: jari.ojala@ains.fi
Puhelin: +358 504408720

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ains.fi/

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://www.sokopro.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: valtion ja korkeakoulujen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tieteen tietotekniikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EuroHPC-datakeskus - Turvaurakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45310000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää EuroHPC-datakeskus -rakennushankkeen turvaurakan

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D8
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakentaminen tapahtuu Kajaanissa, UPM:n omistamalla Renforsin Rannan teollisuusalueella, RATA-rakennuksessa sekä sen välittömässä läheisyydessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on turvaurakka EuroHPC-datakeskus -rakennushankkeen. Urakka sisältää hankinta-asiakirjoissa määrritellyt turvatekniset työt ja velvoitteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/01/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajan määrittämät optiot on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EUROHPC-2019-CEI-PE-01

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa

Asennustyötä tekevillä työntekijöillä pitää olla voimassa oleva turvasuojaajakortti

Yrityksellä tulee olla huoltoliike Suomessa

Yrityksellä tulee olla varaosapalvelu

Tiedot tulee esittää tarjousasiakirjojen liitteenä.

Muut mahdolliset vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/01/2020
Paikallinen aika: 8:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tiedot esitetty hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajan tulee hyväksyä ja allekirjoittaa CSC-turvallisuussopimus ja CSC-salassapitosopimus. Allekirjoitetut sopimukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen jari.ojala@ains.fi.

Viestissä tulee olla maininta mitä urakkaa selvitykset koskevat. Tarjouspyyntöaineisto/hankinta-asiakirjat toimitetaan vastauksena sähköisesti seuraavana arkipäivänä siitä, kun turvallisuussopimus ja salassapitosopimus on allekirjoitettuna toimitettu.

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina. Mahdolliset hankintailmoitukseen liittyvät kysymykset tulee esittää hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti sähköpostitse rakennuttajakonsultille osoitteeseen jari.ojala@ains.fi viimeistään 9.12.2019 klo 12:00. Puhelintiedusteluihin ei vastata.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019