Urakat - 556230-2019

Submission deadline has been amended by:  575113-2019
25/11/2019    S227

Suomi-Espoo: Putkityöt

2019/S 227-556230

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0920632-0
Postiosoite: PL 405
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: 00201
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Partanen
Sähköpostiosoite: jukka-pekka.partanen@csc.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.csc.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://www.sokopro.fi/
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Postiosoite: Alasintie 10
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jari Ojala
Sähköpostiosoite: jari.ojala@ains.fi
Puhelin: +358 504408720

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ains.fi/

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://www.sokopro.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: valtion ja korkeakoulujen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tieteen tietotekniikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EuroHPC-datakeskus - Putkisto- ja jäähdytyslaiteurakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45330000 Putkityöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää EuroHPC-datakeskus -rakennushankkeen putkisto- ja jäähdytyslaiteurakan

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D8 Kainuu
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakentaminen tapahtuu Kajaanissa, UPM:n omistamalla Renforsin Rannan teollisuusalueella, RATA-rakennuksessa sekä sen välittömässä läheisyydessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on putkisto- ja jäähdytyslaiteurakka EuroHPC-datakeskus -rakennushankkeen. Urakka sisältää hankinta-asiakirjoissa määrritellyt putkisto- ja jäähdytyslaitetekniset työt ja velvoitteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/01/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajan määrittämät optiot on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EUROHPC-2019-CEI-PE-01

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen liikevaihdon keskiarvo viimeiseltä 3 vuodelta tulee olla vähintään 2 500 000 EUR (alv 0 %).

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla toteutettuna vähintään yksi 1 500 000 EUR:n (alv 0 %) putki- ja/tai jäähdytysurakka viimeisen 5 vuoden aikana.

Tiedot tulee esittää tarjousasiakirjojen liitteenä.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/01/2020
Paikallinen aika: 8:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tiedot esitetty hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajan tulee hyväksyä ja allekirjoittaa CSC-turvallisuussopimus ja CSC-salassapitosopimus. Allekirjoitetut sopimukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen jari.ojala@ains.fi.

Viestissä tulee olla maininta mitä urakkaa selvitykset koskevat. Tarjouspyyntöaineisto/hankinta-asiakirjat toimitetaan vastauksena sähköisesti seuraavana arkipäivänä siitä, kun turvallisuussopimus ja salassapitosopimus on allekirjoitettuna toimitettu.

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina. Mahdolliset hankintailmoitukseen liittyvät kysymykset tulee esittää hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti sähköpostitse rakennuttajakonsultille osoitteeseen jari.ojala@ains.fi viimeistään 9.12.2019 klo 12:00. Puhelintiedusteluihin ei vastata.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019