Tjänster - 556596-2021

29/10/2021    S211

Sverige-Stockholm-Globen: Handledning

2021/S 211-556596

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Arbetsmarknadsförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad Box 10014
Ort: Stockholm-Globen
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 121 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Holmberg
E-post: maria.holmberg@colligio.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/arbetsmarknadsforvaltningen/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=47666
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=47666
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Handledning till medarbetare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad

Referensnummer: AMF 2021/841
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80590000 Handledning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Handledning med olika inriktningar till medarbetare vid arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Handledning till medarbetare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80590000 Handledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Handledning med olika inriktningar till medarbetare vid arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 15/01/2022
Slut: 14/01/2024
II.2.13)Information om EU-medel
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Handledning till medarbetare vid Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80590000 Handledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Handledning med olika inriktningar till medarbetare vid arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 15/01/2022
Slut: 14/01/2024
II.2.13)Information om EU-medel
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 25/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/10/2021