Tavarat - 556661-2019

25/11/2019    S227    Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Lahti: Lääketieteelliset laitteet

2019/S 227-556661

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215606-8
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3
Postinumero: 15850
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Marika Hannukkala
Sähköpostiosoite: marika.hannukkala@phhyky.fi
Puhelin: +358 447195896

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.phhyky.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=254124&tpk=ff1e58b3-383e-47e4-b188-88d524248ff1
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=254124&tpk=ff1e58b3-383e-47e4-b188-88d524248ff1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Gammakamera-tietokonetomografiajärjestelmä

Viitenumero: D/2412/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) Isotooppilaboratorion käyttöön hankittava gammakamera-tietokonetomografiajärjestelmä, josta käytämme jatkossa lyhennettä SPECT/TT. Laitteiston sijoituspaikka on isotooppilaboratorio Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Tarkempi kuvaus sijoittelusta on esitetty liitteissä 4a ja 4b Pohjapiirustus. Laitteisto korvaa nykyisen Siemens Symbia T

-gammakameran. Laitteisto liitetään HERMES-järjestelmään (Tukholma, Ruotsi), jolla SPECT-kuvat tullaan rekonstruoimaan ja isotooppikuvat prosessoimaan. Hankinta on ehdollinen ja edellyttää hankinnan hyväksymistä vuoden 2020 investointiohjelmaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33151100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) Isotooppilaboratorion käyttöön hankittava gammakamera-tietokonetomografiajärjestelmä, josta käytämme jatkossa lyhennettä SPECT/TT. Laitteiston sijoituspaikka on isotooppilaboratorio Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Tarkempi kuvaus sijoittelusta on esitetty liitteessä X. Laitteisto korvaa nykyisen Siemens Symbia T -gammakameran. Laitteisto liitetään HERMES-järjestelmään (Tukholma, Ruotsi), jolla SPECT-kuvat tullaan rekonstruoimaan ja isotooppikuvat prosessoimaan. Hankinta on ehdollinen ja edellyttää hankinnan hyväksymistä vuoden 2020 investointiohjelmaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 7
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden tilata valitulta toimittajalta sopimuksen perusteella erikseen sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, välineitä, tarvikkeita ja laitteita sekä jatkokehitystä, koulutusta, konsultointia ja muita sopimuksen kohteeseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska taloudellisista, teknisistä ja tuotannollisista syistä yhden kokonaisuuden malli on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/12/2019
Paikallinen aika: 14:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019