Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varor - 556675-2020

20/11/2020    S227

Sverige-JÖNKÖPING: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

2020/S 227-556675

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SVERIGES DOMSTOLAR
Nationellt registreringsnummer: 202100-2742
Postadress: Kyrkogatan 34
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 551 81
Land: Sverige
E-post: upphandling@dom.se
Telefon: +46 36-155398
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.dom.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Service- och support av UPS-system på Uddevalla tingrätt

Referensnummer: 2020/977
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinbjudan avseende service- och support samt uppgradering av UPS-systemet på Uddevalla tingsrätt.

Anbudsinbjudan inom det dynamiska inköpssystemet för UPS- system, dnr. 2020/0486.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsinbjudan avseende service- och support samt uppgradering av UPS-systemet på Uddevalla tingsrätt.

Anbudsinbjudan inom det dynamiska inköpssystemet för UPS- system, dnr. 2020/0486.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inköpssystem har installerats
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 087-206324
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Service- och support av UPS-system på Uddevalla tingrätt

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EuroTech Sire System AB
Nationellt registreringsnummer: 556342-1071
Postadress: Hägernäsvägen 25
Ort: Täby
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 183 60
Land: Sverige
E-post: p.karlsson@eurotech-ups.se
Telefon: +46 727147180
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 308 800.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/11/2020