Palvelut - 558007-2019

25/11/2019    S227    Palvelut - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Helsinki: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 227-558007

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ilkka Paukkunen
Sähköpostiosoite: sote.hankinnat@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/sote

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Päihdehoitopalvelujen suorahankinta

Viitenumero: HEL 2019-003216
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Suorahankinnassa on kyse päihdehoitopalvelujen (laitoskuntoutus ja laitosvieroitus sekä avokuntoutus) hankinnasta.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala valmistelee palvelun hankintaan liittyvää kilpailutusta, jossa ostopalvelujen halutaan soveltuvan Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa käyttöönotettuun toipumisorientoituneeseen hoitojärjestelmään. Tähän liittyvästä monialaisesta valmistelusta johtuen uutta sopimuskautta ei ehditä saada alkamaan vanhan sopimuskauden päättyessä 31.12.2019.

Suorahankintakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy heti, kun alkuvuodesta 2020 toteutettavan kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.5.2020. Hankinnan laskennallinen, sitoumukseton kokonaisarvo on noin 700 000 EUR.

Tämä suorahankintaa koskeva ilmoitus on vapaaehtoinen ilmoitus (HankL 60 § 2 mom 2 kohta), joka julkaistaan hankintailmoitukset.fi-palvelussa päätöksenteon jälkeen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Päihdehoitopalvelujen (laitoskuntoutus ja laitosvieroitus sekä avokuntoutus) suorahankinta toteutetaan aiemman puitesopimuksen mukaisten tuottajien kanssa aiempien sopimusten mukaisin ehdoin sekä hinnoin.

Suorahankintakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy heti, kun alkuvuodesta 2020 toteutettavan kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.5.2020.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan
Selitys:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalvelut on menneen vuoden aikana uudistanut omia palvelujaan toipumisorientoituneen hoitojärjestelmän mukaiseksi. Jatkossa omien palvelujen lisäksi myös kaikkien psykiatria- ja päihdepalvelujen hyödyntämien ostopalvelujen halutaan soveltuvan toipumisorientoituneeseen hoitojärjestelmään, josta johtuen tehtävien hankintojen sisältöjä on jouduttu suunnittelemaan uudestaan.

Päihdepalvelujen hankkimien korvaushoidon ja päihdehoitopalvelujen kilpailutusten valmistelut on aloitettu keväällä 2019. Valmistelua on tehty monialaisena yhteistyönä ja sitä varten on toteutettu mittavia asiakas- ja markkinatyöpajoja eri osapuolien näkemysten huomioimiseksi.

Hankinnan laaja-alaisesta valmistelusta johtuen uusien ostopalveluhankintojen sopimuskausia ei ehditä saada alkamaan välittömästi vanhan sopimuskauden päättyessä 31.12.2019, vaan vasta alkuvuodesta 2020. Tästä johtuen korvaushoito- ja päihdehoitopalveluja joudutaan suorahankkimaan asiakkaiden välttämättömän palvelutarpeen turvaamiseksi uuden kilpailutuksen valmistumiseen saakka.

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Hankintayksikkö katsoo, että väliaikaisten sopimusten tekeminen on ehdottoman välttämätöntä päihdehoitopalvelujen turvaamiseksi asiakkaille, kunnes kilpailutuksen mukainen uusi sopimuskausi voidaan aloittaa.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: HEL 2019-003216
Nimi:

Päihdehoitopalvelujen suorahankinta

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
31/10/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Kalliola Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1786707-3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: A-klinikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2782671-8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Sanaskoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1970913-2
Postitoimipaikka: Siuntio
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Tukikohta Ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1648850-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Maa: Suomi
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 700 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019